0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Zij-instroom Geschiktheidsonderzoek

Gooi het roer om en word leraar via een zij-instroomtraject!


Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding en daarnaast affiniteit met het primair onderwijs? Dan kun je op Hogeschool de Kempel je toekomstdromen realiseren. Via een zij-instroomtraject word je namelijk in twee jaar tijd leraar basisonderwijs!

 

Het is mogelijk om als bevoegd leraar in het (speciaal) basisonderwijs te werken als je voldoet aan het geschiktheidsonderzoek en het scholingstraject van maximaal 24 maanden met succes doorloopt. Uitgangspunt hierbij is dat je tijdens het scholingstraject voor minstens 0,4 fte en maximaal 0.8 fte als leraar benoemd wordt en in de praktijk aan de slag gaat.

 

Meer informatie over alle mogelijkheden om in te stromen vind je op de pagina deeltijdopleiding.

Het traject bestaat uit drie onderdelen:

 

Let op: om in september 2021 te kunnen starten met het zij-instroomtraject dien je voor 7 mei 2021 het geschiktheidsonderzoek aan te vragen. Aanmeldingen die nu binnenkomen, nemen we vanaf half februari in behandeling. 

 

1. Geschiktheidsonderzoek
Het geschiktheidsonderzoek richt zich op de vraag of je in staat wordt geacht om binnen twee jaar de opleiding af te ronden en in die twee jaar in staat bent om zelfstandig als tijdelijk bevoegd leerkracht voor de klas te staan. Je neemt deel aan de rekentoets, levert een portfolio aan, werkt zelfstandig aan simulatie-opdrachten en neemt deel aan een criteriumgericht interview. Daarnaast voer je een praktijkopdracht uit op een basisschool* en voer je een reflectiegesprek, waarna je te horen krijgt of je een geschiktheidsverklaring ontvangt.

Let op: tot februari 2021 gaan we een pilot draaien waarbij je de praktijkles mag uitvoeren bij de beoogde werkgever/bestuur, tenzij je daar al een betaalde functie hebt.

2. Scholing en begeleiding
Als je een positieve beoordeling krijgt in het geschiktheidsonderzoek, wordt een scholingsplan opgesteld en start het opleidingstraject aan De Kempel. In het traject ontwikkel je jouw pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Je maakt kennis met alle basisschoolvakken en je neemt deel aan landelijke kennisbasistoetsen rekenen-wiskunde, Nederlands en Engels. De lesmomenten vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 21.15 uur. Het traject start zowel in februari als in september.

3. Bekwaamheidsonderzoek
Er wordt onderzoek gedaan naar jouw kennis, inzicht en vaardigheden volgens de bekwaamheidseisen voor het primair onderwijs. Na het positief afronden van het afsluitende bekwaamheidsonderzoek ontvang je een hbo-getuigschrift en ben je volledig bevoegd leraar basisonderwijs. Voor toelating tot het traject ‘zij-instroom in het beroep’ aan Hogeschool de Kempel doorloop je de volgende stappen:
- Je solliciteert naar een vacature bij een school(bestuur) of bemiddelingsorganisatie voor minstens 0,4 fte.
- Jij en/of het schoolbestuur/de school waar je hebt gesolliciteerd, vraagt een geschiktheidsonderzoek (€ 1870,00) aan bij Hogeschool de Kempel.
- De assessoren die het geschiktheidsonderzoek afnemen, beoordelen je kennis en ervaring aan de hand van vooropleiding, maatschappelijke- en beroepservaring en het geschiktheidsassessment.
Alleen met een positief geschiktheidsonderzoek ben je toelaatbaar tot het zij-instroomtraject.

De datum van het geschiktheidsonderzoek is tevens de startdatum voor het scholingstraject en je benoeming bij het schoolbestuur.

Je werkgever betaalt het geschiktheidsonderzoek en het scholingstraject. De werkgever kan het zij-instroomtraject eventueel bekostigen door het aanvragen van de subsidie zij-instroom.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine Bouwes via professonalisering@kempel.nl.


Deeltijdopleiding of zij-instroomtraject?

 

Naast een traject ‘zij-instroom in het beroep’ biedt Hogeschool de Kempel ook een 2,5- tot 3-jarige deeltijdopleiding aan. De deeltijdopleiding is toegankelijk met een hbo- of wo-vooropleiding óf via een toelatingsassessment als je in het bezit bent van een vwo-diploma of hbo-propedeuse. Deelnemen op basis van een mbo-diploma is helaas niet mogelijk. Voor deze deeltijdopleiding hoef je nog geen baan te hebben in het primair onderwijs.

Het is voor studenten die met een afgeronde hbo- of wo opleiding starten met de verkorte deeltijd mogelijk om na jaar 1 'versneld voor de klas' te staan. Vanaf dat moment kan de studie, onder voorwaarden, gecombineerd worden met een baan als leraar basisonderwijs (hiervoor wordt een tijdelijke bevoegdheid/geschiktheid afgegeven).

 

Meer informatie over deze mogelijkheden vind je op de pagina deeltijdopleiding