0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Stage

Leren in de praktijk

Leraar word je vooral in de praktijk. Vanaf de start van de opleiding loop je stage op een basisschool. In het tweede en derde jaar is het, onder voorwaarden, mogelijk om op een school voor speciaal (basis)onderwijs stage te lopen.

In het eerste jaar loop je per semester 16 dagen stage. Je kiest zelf welke dag voor jou het beste te combineren is met andere werkzaamheden of taken: maandag, dinsdag of donderdag. In het tweede en derde jaar wordt het aantal stagedagen uitgebreid tot 24 dagen per semester. Ook dan loop je op één vaste dag stage. De uitvoering van de overige stagedagen kun je in overleg met de basisschool plannen.Begeleiding


In de stages van het eerste tot en met het derde studiejaar word je begeleid door de leerkracht van je stagegroep (mentor), maar ook door een stagebegeleider van De Kempel. Dit is een docent van De Kempel of een extern begeleider (ervaren leerkrachten basisonderwijs). In de afstudeerfase wordt de begeleiding in de stage verzorgd door de tutor.

Stagegroepen


Keuze stagegroepJaar 1            Jaar 2        Jaar 3 
Semester 1
1 t/m 8

4 t/m 8 
afhankelijk van
leeftijdspecialisatie
Semester 24 t/m 8 1/2 

Stagebureau


Het stagebureau van Hogeschool de Kempel coördineert de stage en wijst elke student een stageplaats toe. Specifiek voor deeltijdstudenten zijn richtlijnen beschikbaar voor stages op scholen waar eigen kinderen onderwijs volgen en/of stage bij de eigen werkgever. Deze richtlijnen zijn op te vragen bij het stagebureau