Zelfregulatie

Bij de grote meerderheid van de leraren bestaat er geen twijfel over dat het kunnen reguleren van je eigen leerproces een belangrijke vaardigheid is. Zij worden in deze overtuiging gesterkt door onderzoek dat laat zien dat zelfregulatie een belangrijke voorspeller is van leerprestaties. Ondanks het belang dat leraren toekennen aan zelfregulatie leven er bij hen ook veel vragen. Hoe zie je zelfregulatievaardigheden eigenlijk terug in de dagelijkse onderwijspraktijk? Is zelfregulatie mogelijk voor alle leerlingen? En wat kun je als leraar doen om de zelfregulatievaardigheden van alle kinderen in je klas te stimuleren?

Veelgestelde vragen

Wat wordt onderzocht?
Waarom is het onderzoek belangrijk?
Op wie richt het onderzoek zich?
Hoe ziet het onderzoek eruit?
Met wie werken we samen?
Wat zijn de resultaten?
0168_Baas, Diana

Diana Baas

Waar ik nieuwsgierig naar ben? Naar hoe je leerlingen kunt ondersteunen bij het sturen van hun eigen leerproces. En hoe je alle leerlingen daarin kunt ondersteunen.

Ik doe praktijkgericht onderzoek naar zelfregulatie en formatief handelen. Ik word enthousiast van me helemaal onderdompelen in vragen over het leerproces van leerlingen. Maar ik geloof ook dat onderzoek kennis moet opleveren die bruikbaar is voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Daar waar leraren, leerlingen, onderzoekers en andere partners samenwerken kan kennis worden ontwikkeld waarmee het leren van leerlingen écht kan worden ondersteund.

Over Diana
Onderzoeker, docent

Expertises

  • Zelfregulatie
  • Formatief handelen
  • Sociaal kapitaal

Contact

d.baas@kempel.nl