Holocaust educatie

Geschiedenisonderwijs heeft de potentie een absolute smaakmaker te zijn in de basisschoolklas.  Burgerschapsontwikkeling en bespreekbaar maken van lastige onderwerpen zijn bij uitstek uitdagingen die het schoolvak geschiedenis eigen zijn.

Veelgestelde vragen

Wat wordt onderzocht?
Waarom is het onderzoek belangrijk?
Op wie richt het onderzoek zich?
Hoe ziet het onderzoek eruit?
Met wie werken we samen?
Wat zijn de resultaten?
0242_Laarhoven, Bouke van

Bouke van Laarhoven

Een les komt pas tot leven als de zin ervan ook echt gevoeld wordt door de leraar die er mee aan de slag gaat. Goed onderwijs begint en eindigt bij mensen. Als lerarenopleider ben ik geïnteresseerd in hoe wij (aspirant-)leraren in hun kracht kunnen zetten. Hoe zie jij jouw plaats als leraar in de maatschappij? Wat wil jíj bereiken met kinderen?

Wereldoriëntatie en bij uitstek het vak geschiedenis hebben de potentie smaakmakers te zijn. Leraren zijn geen machines die kinderen taal en rekenen bijbrengen, maar mensen die de leerlingen helpen zich te verhouden tot elkaar en de wereld. Een goede leraar brengt de wereld de klas in en is in staat om te gaan met situaties waarbij het de kinderen zijn die de wereld meenemen naar school. Daarvoor is een geïnformeerde, maatschappelijke betrokken houding nodig. Hoe geef jij jouw eigen burgerschap vorm? Lukt het je om je eigen visie te onderbouwen met argumenten?

Als historicus ben ik sterk geïnteresseerd in hoe we onze attitude voor de klas met behulp van het verleden kunnen voeden. Door verhalen, ontmoetingen en excursies komen we in aanraking met anderen in zowel het heden als het verleden. Met behulp van het perspectief van anderen kunnen we werken aan meer empathie, een essentieel ingrediënt om te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Ben jij ook in staat je eigen ideeën te relativeren? Hoe communiceer je met mensen die er wellicht een heel ander wereldbeeld op na houden dan jijzelf? Ben je je bewust van de tradities waaruit je voortkomt? Hoe verhouden die zich met anderen? In een samenleving die eerder minder dan meer in verbinding raakt zijn dit kernvragen.

Over Bouke
Opleidingsdocent geschiedenis, promovendus, coördinator internationalisering

Expertises

  • Geschiedenis en didactiek
  • Burgerschapsvorming
  • Internationalisering

Contact

b.laarhoven@kempel.nl