Resultaten Nationale Studenten Enquête 2021

Ondanks een bijzonder jaar waarin afstandsonderwijs de norm was, zijn studenten van De Kempel meer dan tevreden over hun opleiding. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), het landelijke onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie.

calendar_today 23 juni 2021 schedule 3 minuten leestijd

Onze opleiding scoort vooral hoog op onderwerpen als de aansluiting op de beroepspraktijk (4,54 op een schaal van 5), de betrokkenheid (4,25), de docenten (4,22) en de studiebegeleiding (4,21). Maar ook de algemene tevredenheid met de opleiding (4,31) en de sfeer binnen de opleiding (4,69) worden goed gewaardeerd. Bovendien liggen onze scores ook nog eens ruim boven de landelijk gemiddelde waardering voor hbo-opleidingen.

Voorzitter van het college van bestuur Robert Verbruggen: “De uitslag van deze NSE zie ik als een groot compliment voor onze studenten en medewerkers. Hoe studenten over ons onderwijs denken, is erg belangrijk. Het doet ons heel goed om te zien dat de inspanningen van onze docenten, studiebegeleiders en andere collega’s niet onopgemerkt gebleven zijn bij onze studenten. Er is veel werk verzet om het onderwijs online te kunnen laten doorgaan én om goed in verbinding te blijven met onze studenten. Het doet me goed om te zien dat de inhoud van het onderwijs en vooral de begeleiding die studenten gekregen hebben een hoge waardering krijgen. Alleen samen, dus in afstemming met onze studenten, slagen we erin goed onderwijs te blijven bieden. Tegelijkertijd liggen er ook nog kansrijke uitdagingen in het verschiet: onze studenten zien verbetermogelijkheden als het gaat om reflectie, afstandsonderwijs en de flexibiliteit van het onderwijsprogramma. Die handschoen pakken we ook meer dan graag op.”

 

Klik op de afbeeldingen om de factsheets te bekijken

Over de Nationale Studenten Enquête

Van 20 januari tot 14 maart 2021 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) afgenomen, het landelijke onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie. Studenttevredenheid is een belangrijke pijler in de kwaliteitszorg van ons onderwijs en levert waardevolle informatie in de voorlichting aan studiekiezers. 

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123, een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs. Dit jaar heeft 32,2% van de studenten van Hogeschool Rotterdam de NSE ingevuld, iets onder het gestelde doel van 33%. 

In 2019 en 2020 is er geen NSE afgenomen, in die tijd is er een geheel nieuwe vragenlijst ontwikkeld. De resultaten van 2021 kunnen daarom alleen vergeleken worden met het ankerpunt studenttevredenheid en een aantal algemene vragen uit de NSE 2018.