0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Coördinator Engels

Met 60% Brainport subsidie! Hoe start je met vroeg Engels op jouw school?
Wil jouw school aan de slag met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)?
Hoe krijg je jouw collega’s enthousiast om aan de slag te gaan met Engels?
Hoe geef je Engels vanuit een eigen visie en beleid?

Waarom zou ik deze training willen volgen?
In deze training ga je aan de slag met het ontwikkelen van beleid voor Engels op jouw school. Het toepassen van dit beleid kun je niet alleen. Daarom leer je ook hoe je collega’s kunt informeren en coachen bij het invoeren van vroeg vreemdetalenonderwijs van groep 1 tot en met 8.

Wat mis je als je deze training niet volgt?
In ‘We are the future’, de onderwijsvisie van de Brainport regio, is opgenomen dat internationale vaardigheden binnen 5 jaar een vast onderdeel moeten zijn binnen het basisonderwijs. Hier is het verhogen van de taalvaardigheid van Engels in het basisonderwijs een belangrijk onderdeel van. Je kunt hier niet snel genoeg mee starten.

Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur, met de volgende onderwerpen:
- Je verkent de mogelijkheden binnen Engels in het basisonderwijs (Eibo), vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) en Content and Language Integrated Learning (CLIL). Bijbehorende scenario’s en ambitieniveaus, aansluiting met het voortgezet onderwijs
- Je geeft vorm aan je rol als coördinator Engels vanuit dit profiel
- We helpen je bij het organiseren en borgen van vvto in de school vanuit beleid, draagvlak en de competenties van het team
- Je leert een beleidsplan vvto schrijven.

Dit gebeurt vanuit praktijkvragen en -opdrachten en uitwisselen van ervaringen. Door het uitwerken van opdrachten zorg je voor een concrete invulling van de eigen rol, missie, visie en beleidsplan vvto voor jouw school.

Wat kan ik na deze training?
Na het volgen van deze cursus kun je als coördinator Engels aan de slag. Binnen jouw school kun je dit proces initiëren en begeleiden, collega’s stimuleren en inspireren en draagvlak creëren in het gehele team. Verder kun je beleid ontwikkelen voor Engels op jouw school: van Eibo tot vvto/CLIL.
Deze opleiding is erkend door het Lerarenregister. 

Waarom zou ik deze training volgen bij de Kempel?
Hogeschool de Kempel is aangesloten bij het TalenT keurmerk. Met dit, door Nuffic geaccrediteerde, keurmerk laat jouw school zien Engels op een kwalitatief goede manier aan te bieden. Bij dit keurmerk is het van belang dat de school een coördinator /werkgroep Engels heeft en onderwijs biedt vanuit een duidelijke visie op vreemde taalverwerving.

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Roos Windels, docent, R.Windels@kempel.nl. Voor overige vragen bij het secretariaat via nascholing@kempel.nl.

Voor praktische informatie klik hier.

Let op: subsidie-mogelijkheden
Scholen en leraren vanuit o.a. het PO in de Brainportregio kunnen hier gebruik van maken.

 

*De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend "blended aanbod" in afstemming met deelnemers.