0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Registeropleiding Cultuurbegeleider

Wil jij expert worden op het gebied van cultuureducatie?
Je bent cultuurcoördinator op jouw school. Je coördineert het interne en externe aanbod en enthousiasmeert jouw collega’s. Je wilt dat nog meer verdiepen en wilt handvatten krijgen om dit op een goede manier te doen.
 

Waarom zou ik de registeropleiding Cultuurbegeleider volgen?

In deze opleiding duik je nog verder in de wereld van het cultuuronderwijs. Daarnaast leer je hoe je je collega’s kunt coachen. En hoe je onderzoek in kunt zetten om tot nieuwe impulsen op het gebied van cultuuronderwijs te komen.
Er is een subsidieregeling die het nog aantrekkelijker maakt deze opleiding te gaan volgen. 
De subsidie dekt de opleidingskosten: cursusgeld, literatuur, reiskosten en vervangingskosten. De regeling loopt van 2017-2021. Voor meer informatie zie DUO.  

Laat je inspireren!Zo is de opleiding opgebouwd

De opleiding duurt in totaal anderhalf jaar. Het eerste jaar bestaat uit 16 bijeenkomsten van circa drie uur. In het laatste half jaar zijn er intervisie bijeenkomsten. Je werkt dan individueel aan de Meesterproef, een onderzoek op jouw school. Er is dan wel gelegenheid tot consultatie.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
• Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
• Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
• Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen kunstzinnige oriëntatie en andere leergebieden
• Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden
• Financieringsstructuur van cultuureducatie
• Het bereiken van veranderingen in de school
• Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken, netwerken

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie
• Bijdrage van dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoededucatie aan de culturele ontwikkeling van kinderen
• Verbinding tussen deze disciplines en verbinding met andere vakken
• Actuele leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen
• Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
• Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
• Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s
• Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
• Begeleiding en coaching van collega’s

In de afsluitende meesterproef laat je zien als professional een praktijkgericht onderzoek te kunnen verrichten. Dit onderzoek is gericht op verbetering of innovatie van het cultuuronderwijs binnen jouw school. 

Deze opleiding richt zich op cultuurcoördinatoren. Om deze opleiding te volgen dien je in het bezit te zijn van een certificaat voor de Interne Cultuurcoördinator (ICC). Met een vergelijkbare vooropleiding en/of praktijkervaring bepalen we in een intake of starten met de opleiding mogelijk is.

De opleiding in een notendop

Factsheet Cultuurbegeleider.pdf

Wat is het resultaat? 

Na het volgen van deze opleiding ben je een expert op het gebied van cultuureducatie. Je bent een staat op een planmatige wijze (onderzoek) vernieuwingen te implementeren (coaching) op jouw school. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Opleiding bij de beste Pabo in samenwerking met Fontys 

Je volgt deze opleiding bij Hogeschool de Kempel, voor het 6e jaar op rij de beste PABO van Nederland. Onze ervaren docenten helpen jou de theorie in praktijk te brengen. Voor leraren met lef, door leraren met lef. Ben jij die leraar die deze uitdaging aangaat?

Bij deze opleiding werken onze docenten van Hogeschool de Kempel nauw samen met docenten van Fontys Kind en Educatie. We kiezen hiervoor omdat we cultuur beiden een warm hart toedragen en in de praktijk merken dat het verzamelen van een groep Cultuurbegeleiders een gezamenlijke uitdaging is. In 2021 vindt deze opleiding, bij voldoende animo, bij Fontys plaats.  

Voor praktische informatie klik hier.

 

*De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend "blended aanbod" in afstemming met deelnemers.