Uitreiking Onderwijsprijs 2022

Op donderdag 7 juli reikten we de Onderwijsprijs 2022 uit: een prijs voor vierdejaarsstudenten die een bijzondere en innoverende onderwijsprestatie geleverd hebben in de vorm van hun Meesterstuk.

calendar_today 8 juli 2022 schedule 2 minuten leestijd

Dit jaar waren er acht genomineerden vanuit De Kempel voorgedragen. Een vakkundige jury, bestaande uit bestuursvoorzitters uit het primair onderwijs in deze regio én de winnaar van het afgelopen jaar, hebben vervolgens een top drie bepaald. En dit zijn de drie prijswinnaars:

1e prijs: Iris de Louw

Het Meesterstuk van Iris ging over het belang van het uiten van emoties. De jury vindt dat Iris met dit onderzoek echt een verschil maakt. “Ze benadrukt met haar onderzoeksthema dat om goede onderwijsresultaten te behalen op gecijferdheid, geletterdheid, kennis van de wereld e.d. de non-cognitieve vaardigheden zeer belangrijk zijn. Tevens heeft ze met de insteek op authentieke emoties een nieuwe originele kijk op dit aspect gegeven. Haar lef om dit niet gebruikelijk en gemakkelijk thema te kiezen wordt gewaardeerd. Verder is het onderzoek stevig onderbouwd met theoretische concepten vanuit de Transactionele Analyse en zelfdeterminatie-theorie, waarmee het goed navolgbaar is. De relevante en praktijkgerichte uitwerking maken het een prijzenswaardige nummer één.”

2e prijs: Dennis van de Goor

Zijn Meesterstuk ging over eigenaarschap en zelfregulatie door het ontwikkelen van ‘het rad van feedback’. De jury waardeert de stijl en elegantie waarmee het onderzoek is vormgegeven. “Dennis heeft gekozen voor een zeer actueel en relevant onderzoeksthema. De theoretische onderbouwing, robuuste onderzoeksopzet en analytische verwerking laten zien dat hij stevig als aanstaande leraar in zijn schoenen staat. Dennis laat zien dat hij ook in zijn eigen handelen eigenaarschap bij kinderen inzet, door hen in verschillende fases van het onderzoek een actief te betrekken. Het ontwerp ‘rad van feedback’ is praktisch en handzaam en makkelijk op alle niveaus in een basisschool in te zetten.”

3e prijs: Melissa van den Reek​​​​​​​

Haar Meesterstuk ging over het vergroten van de betrokkenheid bij begrijpend leesonderwijs door het te integreren met wereldoriëntatie. Het oordeel van de jury luidde als volgt: “Melissa heeft gekozen voor een actueel en relevant thema. Geletterdheid en lezen zijn topprioriteit in Nederland. Een eenzijdige focus op strategieën in begrijpend leesonderwijs worden terecht betwijfeld. Ze beschrijft in haar onderzoek hoe kennisontwikkeling en (begrijpend) leesvaardigheid bijeenkomen in aansprekende teksten en binnen de wereldoriënterende vakken geïntegreerd kunnen worden. Het onderzoek is sterk theoretisch onderbouwd en we zijn ook enthousiast over de aansprekende praktijkpublicatie.”

Wij feliciteren alle genomineerden en in het bijzonder de drie prijswinnaars met dit fantastische resultaat!

Frans Hermans was oud-inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond. Eind 2003 riep hij een fonds in het leven dat studenten van De Kempel stimuleert hun talenten te ontwikkelen. Het Inspecteur Hermansfonds speelt daarbij een belangrijke rol via de jaarlijkse onderwijsprijs die bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit voorzitters van bestuurscolleges voor primair onderwijs in de regio Oost-Brabant/Noord-Limburg.

Filmpje genomineerden Onderwijsprijs 2022