Uitkomsten Nationale Studenten Enquête 2022

Studenten bleken afgelopen jaar meer dan tevreden met hun opleiding aan De Kempel. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, het landelijke onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie.

calendar_today 31 mei 2022 schedule 1 minuut leestijd

Onze opleiding scoort vooral hoog op onderwerpen als de aansluiting op de beroepspraktijk (4,45 op een schaal van 5), studiebegeleiding (4,20), de betrokkenheid en het contact (4,17) en de docenten (4,15). Bovendien liggen onze scores ook nog eens ruim boven de landelijk gemiddelde waardering voor hbo-opleidingen.

Daarnaast zijn onze studenten bevraagd over hun waardering over een aantal thema’s die wij verder willen ontwikkelen. Op deze thema’s scoren we over het algemeen iets lager in verhouding tot de eerdergenoemde onderwerpen, want dus een goede reden is om de in gang gezette ontwikkeling door te zetten.

Voorzitter van het college van bestuur Robert Verbruggen: “We zijn ook dit jaar erg tevreden over de uitslag van dit onderzoek. In vergelijking met 2021 blijven onze scores op sommige vlakken iets achter, maar desondanks blijven het uitstekende scores. Ook ten opzichte van andere hogescholen. In afstemming met onze studenten blijkt dat we al vele jaren op rij erin slagen om goed onderwijs te bieden. Tegelijkertijd blijven we ons bewust van de verbetermogelijkheden die studenten zien en zullen we deze aangrijpen om ons opleidingsprogramma verder te optimaliseren.”

Bekijk de factsheet

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling. De uitkomsten van het onderzoek worden benut voor studiekeuzevoorlichting, bijvoorbeeld op Studiekeuze123.nl. Daarnaast benutten wij de resultaten om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.