Pedagogische boost met master Passend Meesterschap

Jorres Claessens rondde in september 2021 met succes de masteropleiding Passend Meesterschap af. Wat waren zijn beweegredenen om te starten met deze master? Zijn twijfels? En wat heeft de master hem tot nu toe gebracht?

calendar_today 8 november 2021 schedule 2 minuten leestijd

Waarom koos je voor een masteropleiding?

De keuze voor de master Passend Meesterschap was gemakkelijk gemaakt. Behalve dat het praktisch gezien dichtbij huis is, staat de Kempel bij mij voor expertise, kwaliteit en aandacht voor de student. Als ik weet dat er tijd, aandacht en moeite in mij wordt geïnvesteerd, heb je ook al meteen een voorbeeld van hoe je het in je eigen praktijk kunt aanpakken. En goed voorbeeld doet volgen!

Waarom de master Passend Meesterschap (en geen andere vergelijkbare master)?

Ik heb gemerkt tijdens mijn eerste werkjaren dat ik nog veel vraagtekens had over hoe je met bepaalde (met name pedagogische) situaties in je klas om moest gaan. Ik heb hierbij ook hulp en begeleiding vanuit mijn werk gekregen, maar voor mijn gevoel miste ik nog iets, ik had behoefte aan meer. De master Passend Meesterschap sprak mij aan, omdat ik het gevoel kreeg dat het om mezelf ging. Hoe kan ik mezelf ontwikkelen tot een nog betere leraar?

Het aanbod van de opleiding ligt dichtbij jezelf en dwingt je ook om kritisch naar jezelf te kijken. Voor mijn gevoel draagt de master bij aan meer verdieping in mijn eigen handelen en heb ik meer de zoektocht naar het waarom gevolgd. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Kritisch reflecteren, delen, openheid en inspireren zijn dan ook begrippen die in deze masteropleiding duidelijk naar voren komen.

Waar twijfelde je over bij het maken van je keuze? Of wat hielp je juist over de streep?

De enige twijfels die ik had bij het kiezen voor deze master was of ik had wel aankon; was het niet te hoog gegrepen voor mezelf en kon ik het combineren met mijn werk? Hierin heb ik gemerkt dat je met je werk, het thuisfront en met jezelf duidelijke afspraken moet maken. Ondanks dat was voor mij al snel duidelijk dat ik de master Passend Meesterschap wilde gaan volgen. Ik zag een uitdaging die passend was bij mijn ambities. Wat voor mij ook stimulerend was om voor de opleiding te kiezen, is dat mijn werk dit aanmoedigde en mijn vriendin en broer ook nog gingen doorstuderen.

Waarin ben je het meest gegroeid? Wat doe je nu anders van voorheen?

Ik hoop dat mijn collega’s merken dat ik inclusiever en meer in mogelijkheden ben gaan denken en handelen. Hopelijk inspireer en motiveer ik ze hiermee. Daarnaast merken mijn collega’s dat ik kritischer ben geworden ten aanzien van de visie van de school en dat ik meer opkom voor de belangen van de leerling. De leerling staat bij mij ook meer centraal dan ooit tevoren, omdat de leerling me van belangrijke informatie voorziet die vervolgens mijn handelen beïnvloedt.

De master Passend Meesterschap heeft voor een pedagogische boost gezorgd. Bovendien ben ik nieuwsgieriger geworden naar de leerlingen. Ik praat meer met en luister vaker naar wat ze bezighoudt. Ik voel mij af en toe meer dan een leerkracht voor de leerlingen. Je wordt je nog meer bewust van de relatie tussen leerkracht en leerling, maar ook van de relatie met ouders. Dit draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van de leerling, want die staat of valt met een goede relatie. Dit is iets waar ik meer waarde aan hecht en wat een hogere prioriteit heeft gekregen in mijn onderwijs, maar ook in mijn handelen in de klas. Het kind staat écht centraal.

De master Passend Meesterschap sprak mij aan, omdat ik het gevoel kreeg dat het om mezelf ging. Hoe kan ik mezelf ontwikkelen tot een nog betere leraar?
edith-kipping-contact-1

Klaar voor de volgende stap?

Ga voor meer informatie over de master Passend Meesterschap naar www.kempel.nl/nascholing/master-passend-meesterschap. Of neem contact op met de opleidingscoördinator Edith Kipping voor een vrijblijvend gesprek.