Feedback als dialoog: integratie van studentpeerfeedback in de lerarenopleiding

Al geruime tijd wordt in het hoger onderwijs gediscussieerd over de rol van assessment in het curriculum. Daarbij krijgt de formatieve functie (het ondersteunen van het leren van de student) steeds meer aandacht. Bij formatieve assessments spelen opleiderfeedback en peerfeedback een cruciale rol. In de onderzoeksliteratuur wordt (peer)feedback steeds meer begrepen als een dialogisch proces tussen feedbackgever en feedbackontvanger en niet als kennisoverdracht van de een naar de ander. Dit artikel legt een focus op dialogische peerfeedback.

calendar_today 15 april 2021 schedule 2 minuten leestijd

Een onderzoek van Jos Castelijns – Hogeschool De Kempel, Diana Baas – Hogeschool De Kempel, Marjan Vermeulen – Open Universiteit

Studenten voorzien in gesprekken elkaars werk van gedetailleerde commentaren en aanwijzingen voor verbetering en hanteren daarbij standaarden of criteria als kader. Hoewel het belang van dialogische peerfeedback steeds meer wordt erkend, vormt integratie ervan in de dagelijkse praktijk van de lerarenopleiding een uitdaging (Nicol, 2010; Boud & Molloy, 2013).

In het studiejaar 2018-2019 namen alle opleiders van Hogeschool de Kempel deel aan een professionaliseringstraject waarin dialogische peerfeedback centraal stond. Dit traject vormde de context voor een onderzoek naar de integratie van peerfeedback in het onderwijsaanbod van de lerarenopleiding. Data werden verzameld bij opleiders en studenten via lesobservaties (vastgelegd met video) en semigestructureerde groepsinterviews.De resultaten laten een samenhang zien tussen de wijze waarop lerarenopleiders peerfeedback van studenten stimuleren en de kwaliteit van de peerfeedback. De interviewresultaten geven inzicht in factoren die volgens studenten en opleiders bijdragen aan de dialogische aard van peerfeedback.

Lees het volledige artikel