0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Taal inspiratieavonden

ONLINE Thema-avonden over taal. Met boeiende onderwerpen.

Laat je in drie online bijeenkomsten inspireren door actuele thema’s op het gebied van taalonderwijs!Thema's 2020-2021


1. Meertaligheid in het reguliere basisonderwijs (10 november 2020) 
Hoe kun je de thuistalen van meertalige kinderen in het onderwijs waarderen, erkennen en verkennen? Hoe kun je kinderen stimuleren om hun thuistalen te benutten bij het leren van en in het Nederlands?

2a. Effectief begrijpend leesonderwijs  (12 januari 2021 van 19.30 tot 20.30 uur via Microsoft Teams, tijd aangepast ivm persconferentie!)
Wat zijn de vijf sleutels voor effectief begrijpend leesonderwijs? Wat is het belang van rijke teksten voor de ontwikkeling van leesbegrip? En hoe kun je de sleutels en de rijke teksten een plek geven in jouw onderwijs?

2b. Leesmotivatie  (2 maart 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur via Microsoft Teams)
Hoe behoud en vergroot je de leesmotivatie en het leesplezier van jonge lezers? Welke werkvormen zijn geschikt om de leesmotivatie te versterken? Wat kun jij hier als leerkracht aan bijdragen?


Opbouw inspiratieavond

 

Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

Blik op de praktijk
Door middel van een aantal praktijkvoorbeelden maken we kennis met het thema en nemen we de problemen onder de loep waar we in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

Uitwisselen van ervaringen
Deelnemers wisselen vanuit het eigen perspectief op het thema ervaringen uit (‘hoe gaat dat op mijn school?’).

Nieuwe inzichten
Met behulp van diverse (nieuwe) media wordt nieuwe informatie rondom het thema gepresenteerd.

Verwerken nieuwe inzichten
We maken een begin met het toepassen van de nieuwe inzichten in de eigen praktijk door middel van een gerichte opdracht.

 

 

Investering


De kosten bedragen € 25,- per bijeenkomst.