0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Taal inspiratieavonden

NIEUW! Thema-avonden taal. Met boeiende onderwerpen.
In drie bijeenkomsten van behandelen we drie actuele thema’s op het gebied van taalonderwijs.

De onderwerpen voor schooljaar 2020-2021 zijn:

1. Meertaligheid in het reguliere basisonderwijs (10 november 2020) ONLINE VIA TEAMS VAN 19-20 uur GRATIS 
Hoe kunnen we de thuistalen van meertalige kinderen in het onderwijs waarderen, erkennen en verkennen? Hoe kun je kinderen stimuleren om hun thuistalen te benutten bij het leren van en in het Nederlands?

2a. Effectief begrijpend leesonderwijs & leesmotivatie gecombineerd (12 januari 2021)
Welke moeilijkheden treden op bij begrijpend leesonderwijs? Welke sleutels kun je inzetten om begrijpend leesonderwijs effectiever te maken? En welke methodes kunnen daarbij als inspiratie dienen?

2b. Leesmotivatie  (2 maart 2021)
Hoe behoud en vergroot je de leesmotivatie en het leesplezier van jonge lezers? Welke werkvormen zijn geschikt om de leesmotivatie te versterken? Wat kun jij hier als leerkracht aan bijdragen?

Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

Blik op de praktijk
Door middel van een aantal praktijkvoorbeelden maken we kennis met het thema en nemen we de problemen onder de loep waar we in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

Uitwisselen van ervaringen
Deelnemers wisselen vanuit het eigen perspectief op het thema ervaringen uit (‘Hoe gaat dat op mijn school?’).

Nieuwe inzichten
Met behulp van diverse (nieuwe) media wordt nieuwe informatie rondom het thema gepresenteerd.

Verwerken nieuwe inzichten
We maken een begin met het toepassen van de nieuwe inzichten in de eigen praktijk door middel van een gerichte opdracht.

Investering
1e avond gratis via Teams. 
€ 99,- per fysieke avond. 

Van de 1e online bijeenkomst verzenden we geen factuur, ondanks de vermelding in het scherm.