0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Specialist Beeldbegeleiding Basisopleiding

Leer hoe je als beeldcoach het vakmanschap van een leerkracht kunt verbeteren.

Wat zeggen leerkrachten?
Hogeschool de Kempel heeft op het gebied van beeldbegeleiding al vele jaren een goede naam. Cursisten zijn met name enthousiast over de basisopleiding. Zij beoordelen de relevantie van deze opleiding en de deskundigheid van de docent met gemiddeld een 9.

Enkele uitspraken van cursisten:
“De sfeer in de cursusgroep was uitstekend. Ik voelde me veilig en ondersteund”.
“Tijdens deze opleiding leerde ik om een micro-analyse te maken van filmbeelden”.
“Het gebruik van kijkwijzers is een krachtige manier om te focussen en het eigenaarschap bij de coachee te laten”.

 “De kunst van het coachen is allereerst dat je de coachée nauwlettend volgt. Als beeldbegeleider hoef je je kennis en je gedachten niet thuis te laten, maar slechts te parkeren”.  Vincent Klabbers

Waarom zou je deze opleiding gaan volgen?
Als beeldbegeleider of beeldcoach (twee woorden met dezelfde betekenis) coach je een leerkracht die zijn of haar vakmanschap wil verbeteren. Voor de verdere ontwikkeling van vakmanschap van ieder teamlid is beeldbegeleiding een krachtig instrument. In die zin kan beeldbegeleiding waardevol zijn voor alle leerkrachten. Ook wanneer een leerkracht niet direct een probleem heeft of ervaart als hij voor de klas staat. Een school met een eigen beeldbegeleider in het team heeft geluk.

Wat leer je?
Vertrouwen in de ontwikkeling van leraren en de kinderen aan wie zij onderwijs geven, vormt de basis van beeldbegeleiding. Cursisten leren van de docent en van elkaar hoe zij vanuit meerdere perspectieven naar beelden kunnen kijken en hoe zij op een positieve constructieve manier feedback kunnen geven. Dit vraagt om een professionele en integere houding. In de opleiding beeldbegeleiding leer je wat nodig is om leraren te coachen met als doel om hen meer bewust bekwaam te maken.

Belangrijk te weten:
Creëren van veiligheid
Een gevoel van veiligheid is voorwaardelijk om tot leren te komen.
Versterken van het competentiegevoel
Zien en horen wat je goed doet, is van groot belang omdat alles waar je competent in bent de basis vormt voor groei.
Vergroten van eigenaarschap
Leiding mogen geven aan je eigen leerproces zorgt ervoor dat het leren betekenisvoller is.
Rolmodel zijn
Analyseer samen met studenten de beelden en oefen hoe je op een constructieve manier feedback geeft. Ben daarbij zelf het rolmodel en ondersteun de dialoog zodat de kwaliteit van de feedback hoog blijft.
Activeren gaat voor compenseren
Activeren staat voor de interventies die de ander aan het denken zet. Een docent of medestudent die dit doet, neemt een coachende rol aan. Compenseren is uitleg geven. Soms is dit effectief, maar het gevaar hiervan is dat je informatie geeft die de ander niet bereikt.
Inzoomen op filmbeelden
De filmopname maakt het mogelijk dat je stukjes van de werkelijkheid meerdere keren bekijkt en zelf een micro-analyse toepast. Het is de kunst om in het beeld te zien en te horen wat de antwoorden zijn op gestelde vragen.
Reflecteer op verschillende niveaus
Reflecteer zowel op inhoud (gericht op de leerintenties) als op de wijze waarop je als groep met behulp van beeldbegeleiding leert (kwaliteit van feedback).

Voorbeelden van leeropbrengsten:
• Je ontwikkelt je visie op coachen met een camera
• Je leert met welke interventies afstemming met de coachée ontstaat
• Je leert om op functionele wijze gebruik te maken van filmbeelden
• Je leert de opbouw van een begeleidingstraject en start met een krachtige intake
• Je leert hoe innerlijke rust jouw werk als beeldbegeleider krachtiger maakt

Diploma’s/erkenning
Na het succesvol afronden van deze opleiding, mag jij jezelf beeldbegeleider of beeldcoach noemen. Je mag je inschrijven bij de LBBB, Landelijke Beroepsgroep voor Beeldbegeleiders.

Contact
Wil je ook beeldbegeleider worden? Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Vincent Klabbers, v.klabbers@kempel.nl. Voor overige vragen bij het secretariaat voortgaande professionalisering via professionalisering@kempel.nl
Vincent Klabbers is geregistreerd door het LBBO als gecertificeerd lid met als specialisme Beeldbegeleiding.

Meer informatie
Leraar24 heeft met een camera vastgelegd op welke wijze Hogeschool de Kempel beeldbegeleiding inzet als opleidingsdidactiek voor aanstaande leraren.
Zie https://www.leraar24.nl/beeldbegeleiding-als-opleidingsdidactiek/
Vincent Klabbers beheert een informatiewebsite over verschillende toepassingen van beeldbegeleiding. Zie www.beeldbegeleiding.info
  
Opbouw van de opleiding

Verdeeld over één schooljaar zijn er 10 bijeenkomsten van ieder 3 uur. Tijdens de eerste bijeenkomsten krijg je een theoretische achtergrond en oefen je het kijken en luisteren naar filmbeelden met materiaal dat de docent inbrengt. De resterende bijeenkomsten richten zich op begeleide intervisie. De deelnemers brengen tijdens deze bijeenkomst zelf een filmfragment in uit een oefentraject. De docent en medecursisten geven feedback.
Tijdens dit opleidingsjaar voer je 3 trajecten beeldbegeleiding uit met 3 verschillende (aanstaande) leraren.

Wij kiezen bewust voor kleine cursusgroepen van 5 deelnemers. Dit maakt een intensieve en persoonlijke begeleiding mogelijk.

Een deelnemer moet gedurende deze opleiding kunnen beschikken over een videocamera met statief en een laptop of PC waarop een videobewerkingsprogramma geïnstalleerd is.

Voor praktische informatie klik hier.

 

*De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend "blended aanbod" in afstemming met deelnemers.