0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Reken inspiratie-avond

In 2021-2022 thema-avonden met wisselende en inspirerende onderwerpen.

Rekenen-Wiskunde Inspiratie

 

In totaal drie bijeenkomsten van 2,5 uur waarin een actueel thema centraal staat. Een van de thema’s is nieuw ten opzichte van vorig jaar, de andere twee zijn in reprise. Je kunt je inschrijven voor de hele serie, of voor 1 of 2 bijeenkomsten.

Onderwerpen:

1. Rekengesprekken voeren met kinderen  (dinsdag 3 november 2020, 19-21.30 uur, HELAAS GEANNULEERD)
Hoe kun je je drie ERWD-modellen gebruiken om gericht rekengesprekken met kinderen te voeren om hun huidige niveau te achterhalen en vervolgstappen te plannen?

2. Wat wil de sterke rekenaar?  (dinsdag 2 februari 2021, 19-21.30 uur) HELAAS GEANNULEERD
Welke kenmerken heeft een sterke rekenaar, welke verschillende typen zijn er, welke onderwijsbehoefte heeft een sterke rekenaar, hoe kan ik de methode daarbij gebruiken, ….?

3. Onderzoekend leren in de rekenles – big ideas als uitgangspunt voor je les HELAAS GEANNULEERD
Vooral in de wereld oriënterende vakken worden de fasen van onderzoekend leren (wetenschapentechnologie.slo.nl) toegepast. In de rekenles zijn deze fasen ook prima te gebruiken als je uitgaat van een groter probleem waarin een kerndoelstelling van een leerlijn centraal staat. Om welke kerndoelstellingen (big ideas) gaat het dan? Hoe maak je gebruik van de fasen? Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig?


Elke bijeenkomst bestaat uit dezelfde onderdelen die per bijeenkomst in een wisselende volgorde aan bod kunnen komen:

Rekenen op eigen niveau
Een prikkelende rekenopgave op eigen niveau die de mogelijkheid biedt om het thema aan op te hangen.

Uitwisselen ervaringen
Deelnemers wisselen vanuit het eigen perspectief op het thema de eigen ervaringen uit (‘hoe gaat dat op mijn school’).

Nieuwe informatie
Via powerpoint, filmpjes, artikelen, etc. wordt nieuwe informatie rondom het thema gepresenteerd.

Verwerking nieuwe informatie
Centraal staat hierbij het herkennen van de nieuwe informatie in de (eigen) praktijk.

Toepassen van nieuwe informatie
Gericht opdracht waarbij de nieuwe informatie toegepast wordt in de dagelijkse praktijk voor morgen.

Investering
€ 99,- per avond. € 297,- 3 avonden.