0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Pedagogisch tact

Ontwikkel intuïtie en tactisch vermogen. Nieuw op De Kempel in samenwerking met Centrum Pedagogisch Contact
Dit traject helpt je om in elke situatie goed te kunnen (blijven) handelen. Het maakt je bewuster, breidt je handelingsrepertoire uit en creëert routines in het intermenselijk contact.

De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Het Tact-traject is een persoonlijk ontwikkelingstraject dat zich richt op de persoon van de leraar en de kwaliteit van de interactie tussen de leraar en zijn leerlingen.

Pedagogisch Tact formuleren we als ‘op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van de ander.’ Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich hier en nu afspeelt, wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar.

Wat leer je?
In dit traject leer je je intuïtie en pedagogisch tact ontwikkelen, zodat je elke situatie met je leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt.

Inhoud
1. Welke leraar wil ik zijn?
Hoe word je beïnvloed door je biografie? Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?

2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
Wat vragen jongeren (met speciaal gedrag)? Wat kun jij doen?

3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?
Wat is gedrag? Wat vertellen kinderen met hun gedrag? Wat is dan mijn opdracht?

4. Wat kan ik doen met situaties die minder prettig verlopen?
Hoe weet je wat kinderen echt nodig hebben en aankunnen? Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?

5. Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en ook van alle kinderen?

6. Consolideren van de aanpak.

Deze training wordt verzorgd door Simone Mark van CPC en Hogeschool de Kempel samen.


Over CPC
CPC richt zich altijd op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van mensen.

Voor vragen kun je terecht bij het secretariaat via nascholing@kempel.nl.
Inhoudelijke vragen kunnen ook gesteld worden via: Adri van den Brand 06-23822477

 

*De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend "blended aanbod" in afstemming met deelnemers.