0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Mentorspecialisatie

Leer nog meer over de begeleiding van Kempel-studenten! (start najaar- en voorjaar!)

Mentoren leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding van toekomstige leraren. Hogeschool de Kempel vindt het vanzelfsprekend mentoren van Kempel-studenten te ondersteunen bij een steeds voortgaande ontwikkeling. 

Dit o.a. door mentorenbijeenkomsten en gesprekken met mentoren tijdens stagebezoeken. Met het aanbod ‘mentorspecialisatie’ rusten we mentoren nog beter toe voor hun begeleidende rol. Naast mentoren vanuit de ‘Opleidingsschool’, willen we alle mentoren hiermee kennis laten maken.

Wie geven deze specialisatie?
Meerdere, gespecialiseerde collega’s van Hogeschool de Kempel verzorgen deze bijeenkomsten.

Waarom zou ik deze specialisatie willen volgen?
Als deelnemer raak je bekend met de opleidingsvisie van Hogeschool de Kempel en de bijbehorende begeleidingsrol van jou als mentor van Kempel-studenten. We besteden aandacht aan theorie over gesprekstechnieken, coachings- en begeleidingsgesprekken, en koppelen deze steeds aan jouw eigen ervaringen.

Onderwerpen die aan bod komen:
• visie op opleiden en begeleiden
• begeleiden en beoordelen
• begeleidingscycli en - modellen
• gespreksinterventies
• communicatie
• relatie

Wat mis je als je deze training niet volgt?
Het leren is gericht op het ‘leren vanuit ervaringen’ en niet op het ‘aanleren van trucjes’. Het handelen is gericht op het gedrag, jouw gedrag. We gaan uit van ‘respect voor de eigenheid’, waarbij we doelgericht werken naar het resultaat. Belangrijk uitgangspunt is de ontmoeting. Hierbij is er sprake van een verbinding op basis van welbevinden en betrokkenheid.

Hoe zien de bijeenkomsten eruit?
De bijeenkomsten vinden plaats in de avonden. Er kunnen maximaal 20 mentoren per groep deelnemen. Bij grote belangstelling bepaalt de volgorde van inschrijven de deelnemerslijst.
Actieve deelname aan de bijeenkomsten leidt tot uitreiking van een certificaat.

Wat is het resultaat?
Je bent je meer bewust van je coachings- en begeleidingsvaardigheden in jouw rol als mentor van Kempel-studenten. Tijdens de bijeenkomsten helpen we je jouw mentoren-repertoire verder uit te breiden. Het geleerde kun je direct in de praktijk toepassen.

Een bloemlezing van reacties van recente cursisten:
"Ik ben gegroeid in het laten groeien van de student." "Zeer waardevolle cursus waarvan ik denk dat elke mentor er profijt van zal hebben." "Er is echt ruimte voor je persoonlijke situatie." "Niet alleen ik merk dat ik positief veranderd ben in het begeleiden maar de student merkt het ook." "Ik heb vooral veel geleerd over mijzelf en kan nu beter aansluiten bij de student waardoor er zichtbaar ontwikkeling ontstaat."

Waarom zou ik deze training volgen bij de Kempel?
Je volgt deze opleiding bij Hogeschool de Kempel, voor het 6e jaar op rij de beste PABO van Nederland. Onze ervaren docenten helpen jou de theorie in praktijk te brengen. Voor leraren met lef, door leraren met lef. Ben jij die leraar die deze uitdaging aangaat?

Wie kan mij nog meer vertellen over deze training?
Hilde Douma (h.douma@kempel.nl)

Voor praktische informatie klik hier.

 

*De invulling van deze training is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend "blended aanbod" in afstemming met deelnemers.