0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Kijken met kinderen

Omdat je liever activeert dan compenseert. Omdat je streeft naar duurzame gedragsverandering.
De training Kijken met kinderen is een vervolg op de basisopleiding beeldbegeleiding.
Over de training Kijken met kinderen

Kijken met kinderen is een nieuwe toepassing van de methodiek beeldbegeleiding. Bij deze aanpak formuleren kinderen persoonlijke leervragen die aansluiten bij een ontwikkelvraag op groepsniveau. Zo ontstaat een groepshandelingsplan voor de hele groep met aandacht voor individuele leerbehoeften. Kinderen leren door samen te kijken naar beeldopnames en door hierop samen te reflecteren. De kinderen zijn in hoge mate eigenaar van hun eigen leerproces. Dit is een van de redenen waarom Kijken met kinderen in praktijk zo effectief is.

Groephandelingsplan 3.0
Een traject Kijken met kinderen is een handelingsplan voor de hele groep. Ze formuleren leerdoelen en bekijken filmopnames waarop het leergedrag van de kinderen zelf zichtbaar is. De leerkracht of beeldbegeleider ondersteunt dit. Hij/zij leert de kinderen kijken en luisteren naar het videobeeld met leervraag in het achterhoofd.

Zo is de training Kijken met Kinderen opgebouwd

Kijken met kinderen bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je informatie over de structuur van een traject Kijken met kinderen. Ook analyseren we beelden van trajecten die met de camera zijn vastgelegd. De drie bijeenkomsten die hierop volgen, bespreken we beelden uit trajecten die door de deelnemers gedurende de looptijd van de cursus worden uitgevoerd. Na de eerste bijeenkomst start iedere deelnemer met het uitvoeren van een traject KMK. Dat dit praktisch mogelijk is, is dan ook een voorwaarde voor deelname. Verder moet iedere deelnemer kunnen beschikken over een videocamera met statief voor het maken van opnames in de groep.

De afgelopen jaren hebben al veel collega’s deelgenomen aan deze cursus. Ze waren voornamelijk werkzaam als leraar basisonderwijs, als ambulant begeleider of als intern begeleider.

Deelnemers aan het woord:
"De cursus Kijken met Kinderen is voor mij een krachtig vervolg op de basisopleiding beeldbegeleiding."
"Vincent Klabbers is in staat om de leervragen van deelnemers met elkaar te verbinden."

Meer informatie over Kijken met Kinderen

Klik op de link hiernaast en kijk naar een voorbeeld op Leraar24: Kijken met kinderen reflecteren met videobeelden

Klik op de foto en lees het artikel van Vincent Klabbers over beeldbegeleiding:


Voor aanvullende informatie over Vincent Klabbers en alle mogelijkheden en achtergrondinformatie van beeldbegeleiding; publicaties, video's klik hier.

Een deelnemer moet gedurende deze opleiding kunnen beschikken over een videocamera met statief en een laptop of PC waarop een videobewerkingsprogramma geïnstalleerd is.

 

*De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend "blended aanbod" in afstemming met deelnemers.