0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Hoe krijg je ze aan het lezen?

Leesoffensief om kinderen leesplezier bij te brengen en levenslange lezers van hen te maken. Maar hoe doe je dat?

Hoe krijg je ze aan het lezen?

Drie praktische workshops

NIEUW!

 

Het was groot nieuws begin dit jaar: een kwart van de Nederlandse jongeren is laaggeletterd. Een verontrustend percentage. De dalende lees- en schrijfvaardigheid van jongeren is voor een groot deel te wijten aan het feit dat kinderen minder lezen en niet gemotiveerd zijn om te lezen. De overheid roept scholen, schrijvers en bibliotheken dan ook op tot een leesoffensief om kinderen leesplezier bij te brengen en levenslange lezers van hen te maken.

 

Een leesoffensief op scholen kan alleen vorm krijgen als er tijd geïnvesteerd wordt in het ontwerpen van effectieve leesdidactiek. Deze training helpt je daarbij. In drie workshops van 2,5 uur worden drie vakdidactische principes rondom lezen gepresenteerd en verkend, die doorontwikkeld kunnen worden tot effectieve praktijken binnen de schoolcontext. De opzet van de workshops is gebaseerd op de leescyclus van Aidan Chambers:

 

  1. Selecteren: voor ieder kind een boek

Aanbod, beschikbaarheid, toegankelijkheid en presentatie van boeken

Begeleiding van boekkeuzes: zicht op leesvoorkeuren en leesniveaus, boekenbabbels

  1. Lezen: leestijd = leertijd

Tijd om te lezen: hoe richt je die in?

(Interactief) voorlezen

  1. Reageren: in dialoog met het boek

Boekgesprekken en literaire gesprekken begeleiden

Creatieve verwerkingsopdrachten

 

Contact
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Anne van Buul: a.buul@kempel.nl. Voor overige vragen kun je terecht bij het secretariaat via nascholing@kempel.nl.

Voor praktische informatie klik hier.

 

*De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend "blended aanbod" in afstemming met deelnemers.