0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Kort traject Schoolopleider Velon

Focus op kwaliteit van opleiden en begeleiden tot VELON-geregistreerde lerarenopleider (korte variant)

Over Kort traject Schoolopleider Velon

Ontwikkel jezelf tot schoolopleider en neem de studenten en je team mee!

 Je ontwikkelt jezelf gedurende de opleiding tot een schoolopleider die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van opleiden en begeleiden van aanstaande, startende en zittende leraren binnen de eigen (school-)organisatie met als aandachtsgebieden:
- professionele begeleidingsvaardigheden,
- vormgeven van leerprocessen van leraren,
- beleid in de eigen school/organisatie op het gebied van het opleiden van leraren,
- samenwerking met collega-opleiders in het opleidingsinstituut.

In dit Registratie Traject tot Lerarenopleider VELON  komen in hoofdlijnen dezelfde inhouden en toepassingen aan bod als in de Post-HBO Schoolopleider. Alleen in een gecomprimeerd tijdsbestek waarbij het meer zelfstandig verwerken van de inhoud centraal staat. Het aantal contacturen is in verhouding vele malen lager. Deze opleidingsvariant is speciaal bedoeld voor cursisten die al een relevante vooropleiding hebben gevolgd waardoor we de inhouden sneller doorlopen en kunnen beschrijven. VELON heeft vanaf januari 2020 de eisen voor de registratie gewijzigd, zie hiervoor de voorwaarden

Vereiste vooropleiding voor deze korte opleiding tot schoolopleider
Onderstaande opleidingen vormen een goede basis:
- masteropleiding (WO of HBO, bijvoorbeeld: MLI, MPM, Master SEN, Pedagogiek etc.),
- schoolleiders opleiding (bijvoorbeeld Magistrum)
- coachings- en leiderschapsopleiding op hbo-niveau

Voor bovenstaande geldt dat deze opleidingen afgerond moeten zijn met een schriftelijke toetsing. Ook is het van belang om verbonden te zijn aan een school om een ontwikkeltraject uit te kunnen zetten. Daarnaast is het hebben van een geschikt netwerk belangrijk zodat je regelmatig feedback kan krijgen. Dit netwerk bestaat uit collega leerkrachten en leden van een (onderwijs) management-, coördinatie- of ontwikkelteam. Als je niet voldoet aan deze eisen, sluit de volledige post-hbo opleiding Schoolopleider beter aan.

Waarom zou ik deze training willen volgen?
Het samen opleiden van (aanstaande) leraren is een taak die scholen en opleidingsinstituten al jarenlang verbindt. Ontwikkelingen op dat vlak zijn in snel tempo gaande en nu is het moment om daarbij aan te sluiten.

Heb jij ambities en zin om je verder te professionaliseren als de collega die de taak van opleiden en begeleiden op zich neemt? Zie jij al voor je waarin je school zich verder kan ontwikkelen als het gaat over opleiden en begeleiden? Beschik je over voorkennis en vaardigheden die de basis vormen voor een verkort, meer zelfstandig, traject: Dan is deze korte opleiding tot schoolopleider passend voor jou in je organisatie.
Je raakt actief betrokken bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren en gaat een onderscheidende rol spelen binnen jouw school. Je bent op de hoogte van belangrijke (beleids)ontwikkelingen op het gebied van het opleiden en begeleiden van leraren. Er ontstaan contacten met collega’s van andere basisscholen en samen denk je na over inhouden en vorm van samen opleiden.

Wil je ontwikkelingen op het gebied van samen opleiden blijven volgen en je kennis en expertise uitbreiden en inzetten, dan is dit een prima moment om je in te schrijven: opleidingsscholen hebben op dit moment volop de aandacht in samenwerkingsverbanden. Wil je de band tussen je school en het opleidingsinstituut versterken dan draagt je keuze voor de korte opleiding tot Schoolopleider daaraan bij.

Duur van de opleiding
- De opleiding loopt gedurende een half studiejaar tussen oktober en mei en bestaat uit: 5 vrijdagen van 9.00 tot 13.15 uur. Voor de start van de opleiding volgt een telefonisch afstemmingsgesprek. 
- De totale studielast bedraagt: 20 uur opleidingsbijeenkomsten, 62 uur zelfstudie en peer-intervisie, 1 uur mondelinge toetsing en (facultatief) 2 uur certificering.

Opleidingskader
In het Registratie Traject Schoolopleiders vormen de vier bekwaamheidsgebieden van het VELON de leidraad:
1. Agogisch bekwaam
2. Opleidingsdidactisch bekwaam
3. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam
4. Ontwikkelingsbekwaam

Persoonlijke en schoolontwikkeling staan centraal.

Wat kan ik na deze training?
Visie en focus
Je hebt zicht op onderwijs en opleiden en kunt je visie expliciteren en onderbouwen. Je bent gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren. Je initieert beweging en vernieuwing in je organisatie m.b.t. opleiden en begeleiden.

Inhoudelijk deskundig
Je beschikt over kennis van de relevante (wetenschappelijke) inzichten over leren, opleiden en onderwijzen binnen de context van de school en de lerarenopleiding. Je weet hoe je jouw praktische wijsheid en onderwijservaring kunt benutten om anderen te motiveren.

Authentieke beroepsidentiteit
Je bent je bewust van eigen waarden, normen en onderwijskundige opvattingen. Je begeleidt de moreel-ethische ontwikkeling van (aanstaande) leraren, en daarmee indirect die van de leerlingen. Verantwoordelijke teamspeler
Je neemt je verantwoordelijkheid in de samenwerking van school- en instituutsopleiders, die betrokken zijn bij de opleiding van (aanstaande) leraren. Je bent in staat om school- en opleidingspraktijk met elkaar te verbinden.

Reflectief
Je stuurt constructief en kritisch je eigen ontwikkeling en die van anderen. Je kent je eigen sterke en zwakke kanten als schoolopleider en kunt je eigen functioneren bezien in het licht van de vier bekwaamheden zoals geformuleerd door het VELON (Vereniging van Lerarenopleiders Nederland): Opleidingsdidactiek - Agogisch handelen - Organisatie en beleid - Sturen van de eigen ontwikkeling.

Certificering/erkenning 

Het einddoel van deze opleiding is registratie bij het 
VELON: de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland. Je toetst je ontwikkeling aan de standaarden van het VELON (de Vereniging voor Leraren Opleiders Nederland). Na een afrondend gesprek met een ervaringsdeskundige vanuit het VELON, word je op basis van de door jouw beschreven ontwikkeling, ingeschreven in het landelijk register ‘Leraren Opleiders’. De registratie en herregistratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen en borgen van de blijvende professionalisering. Daarnaast ontvang je een certificaat vanuit Hogeschool de Kempel.


Let op: alleen bij de volledige post-hbo opleiding tot Schoolopleider ontvang je, naast je VELON-registratie tot lerarenopleider, een post-hbo diploma vanuit de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Alleen de volledige post-hbo opleiding voldoet aan alle eisen voor het landelijk erkende post-hbo diploma.  

Je volgt deze opleiding bij Hogeschool de Kempel, voor het 5e jaar op rij de beste PABO van Nederland. Onze ervaren docenten helpen jou de theorie in praktijk te brengen. Voor leraren met lef, door leraren met lef. Ben jij die leraar die deze uitdaging aangaat?

Wie kan mij nog meer vertellen over deze training?
Hilde Douma h.douma@kempel.nl

Voor praktische informatie klik hier.