0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Toelating challenge program

Jaarlijks worden zo’n 25 studenten toegelaten tot ons challenge program. Een selectieprocedure borgt de juiste match. Zo kies jij voor een opleidingsvariant die past bij jouw wensen en verwachten wij dat je beschikt over de capaciteiten om deze opleidingsvariant succesvol te doorlopen.Selectieprocedure


Na deelname aan de reguliere Kempel-intake word je uitgenodigd voor de selectieprocedure van het challenge program als je (binnenkort) beschikt over een:
  • vwo-diploma;
  • havo-diploma en een score van 130 of hoger op de Wiscat (rekentoets) tijdens de Kempel-intake.

Is dat het geval, dan ontvang je van ons meer informatie over het challenge program en besluit je of je de uitnodiging voor de selectieprocedure accepteert. Zo ja, dan nodigen we je uit om een leerstijlen- en motivatietest in te vullen en een persoonlijk gesprek aan te gaan. Na afloop van dit ‘matchingsgesprek’ besluit je zelf of je in aanmerking wil komen voor één van de plaatsen binnen het challenge program en besluiten wij of wij zo’n plaats aan jou willen toekennen. Wanneer beide beslissingen positief zijn, word je toegelaten tot het challenge program. Is dat niet het geval, dan leiden we je graag op tot een fantastische leraar in onze reguliere voltijdopleiding.

Uitnodiging


Als je in aanmerking komt voor de selectieprocedure van het challenge program ontvang je hierover binnen een week na deelname aan de Kempel-intake bericht via onze studentenadministratie. Het matchingsgesprek vindt drie weken na deze uitnodiging plaats. Hiervoor ontvang je een aparte uitnodiging.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het challenge program?
Iedereen die zich inschrijft op Hogeschool de Kempel neemt verplicht deel aan de Kempel-intake. Na deze intake krijg je een studieadvies. Vwo’ers worden op basis van een vooropleiding uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure voor het challenge progam. Als havist word je op basis van het resultaat op de rekenvaardigheidstoets al dan niet uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiegesprekken.
Wanneer zijn de matchingsgesprekken voor het challenge program?
De selectieprocedure voor het challenge program loopt van april tot en met juni 2021. Onze studentenadministratie informeert je tijdig over het verloop van de procedure en stuurt je ook een persoonlijke uitnodiging voor het matchingsgesprek.
Hoe sluit het challenge program aan op een masteropleiding?
De academische variant is mogelijk door de samenwerking met de Open Universiteit. Het challenge program combineert een innovatieve hbo-opleiding met een uitdagend universitair programma. Dit bestaat uit 6 modules op wetenschappelijk bachelorniveau, waarin onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden centraal staan. Bij de afronding van je studie ontvang je het hbo-diploma leraar basisonderwijs en het ‘toegangsbewijs’ om direct te starten met de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.