0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Stage

Leren in de stage


De stage is een belangrijk deel van je opleiding. Meteen vanaf de eerste maand loop je stage op een basisschool. Per semester wissel je van stagegroep, waardoor je ervaring opdoet in alle groepen. In een latere fase van de opleiding is het ook mogelijk stage te lopen op scholen voor speciaal (basis-)onderwijs. 

 

Eerste en tweede jaar


In het eerste en tweede jaar ga je vrijwel iedere week op dinsdag naar de stageschool. Daarnaast zijn er nog twee stageweken per semester. Je loopt stage in een vaste basisschoolgroep, maar een volgende stage sta je in een andere jaargroep. Hierdoor krijg je de kans de ontwikkeling van de leerling in alle groepen te volgen.


Derde en vierde jaar

 

In het derde jaar van het challenge program ga je vanaf het tweede semester op maandag en dinsdag naar de stageschool en werk je aan de ontwikkeling van de competenties op het werkplekbekwaamniveau. In het afsluitende jaar loop je twee dagen stage in een groep naar keuze. Daarnaast ben je één dag per week op de school om bij te dragen aan de schoolontwikkeling. Je werkt aan de ontwikkeling van de competenties op startbekwaamniveau. Na een oriëntatieperiode neem je gedurende een langere tijd de klas van de mentor over en groei je uit tot een startbekwaam leraar basisonderwijs.


Begeleiding


In de stages van het eerste tot en met het derde studiejaar word je begeleid door de leerkracht van je stagegroep (mentor), maar ook door een stagebegeleider van De Kempel. Dit is een docent van De Kempel of een extern begeleider (een ervaren leerkracht basisonderwijs). In de afstudeerfase word je in de stage begeleid door je tutor.

 

 

 

Stagebureau

Het stagebureau van Hogeschool de Kempel coördineert de stage en wijst elke student een stageplaats toe. Meer informatie