0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

Onderwijs binnen het challenge program

Betekenisvol onderwijs


De Kempel biedt je een leeromgeving die uitnodigt tot interactie met anderen. Met je medestudenten, je docenten en de wereld om je heen. De verbinding die dat oplevert is volgens ons nodig om betekenisvol te leren. Keuzegids Hbo 2021 heeft Hogeschool de Kempel voor het zesde jaar op rij uitgeroepen tot beste pabo van Nederland. Uit de scores blijkt dat studenten de lesinhoud inspirerend vinden en de begeleiding van hun docenten zeer goed. 

Opbouw van de opleiding


De eerste twee leerjaren van het challenge program zijn gericht op de elementaire kennisbasis, die je nodig hebt als leraar basisonderwijs. Je maakt kennis met de leerinhoud en didactiek van de schoolvakken, de principes van het onderwijzen en ontwerpen van onderwijs. Ook oriënteer je je op de doorgaande ontwikkelingslijn in de basisschool.


Schakelen tussen theorie en praktijk


In het tweede en derde leerjaar leer je schakelen tussen theorie en onderwijspraktijk. Je bekijkt de verbinding met de praktijk vanuit vier actuele perspectieven: Science & Education, Culture & Education, Special Needs & Education en Agency & Education.

Het lezen van wetenschappelijke literatuur en het uitvoeren van onderzoeksopdrachten vormen je academisch denk- en werkniveau. Je maakt kennis met onderzoeksmethodieken en het onderzoeksproces door de modules van het Schakelprogramma Onderwijswetenschappen.

 

Academische verdieping


Modules binnen het Schakelprogramma Onderwijswetenschappen zorgen voor een academische verdieping van deze kennis. Je houdt je bezig met leertheorieën, hogere orde- denkvaardigheden, curriculumtheorieën, schoolorganisatie, het ontwerpen van leeromgevingen en evaluatie en assessment.