loek-schoenmakers

Loek Schoenmakers

Waar ik warm voor loop? De mens centraal stellen in onderzoeks- en veranderprocessen. Onderwijs wordt gemaakt voor en vooral door mensen. Samen zin hebben in, zin geven aan én zin houden het verbeteren van onderwijs door co-creatie.

Ik doe praktijkgericht onderzoek naar duurzame veranderprocessen in het onderwijs. De vraagstukken zijn zowel probleem- als toekomstgericht. Hoe kunnen we samen een betere toekomst maken binnen onze klas of school? Het gedachtengoed van het ‘sociaal constructionisme’ is het fundament waarop ik te werk ga.

Over Loek
Trainer, adviseur, onderwijsontwikkelaar, onderzoeker, coach

Expertises

 • Appreciative inquiry [waarderend onderzoeken]
 • Relational research [relationeel onderzoek]
 • Onderwijs als co-creatie
 • Education as relation
 • Begeleiden van relationele processen binnen innovatie en onderzoek

Contact

l.schoenmakers@kempel.nl

 www.appreciativechangeworks.nl

monique-van-der-heijden

Monique van der Heijden

Mijn passie? Die gaat altijd over het leren van mensen, zowel van kinderen als volwassenen. In mijn huidige werk op De Kempel stel ik bij onderzoeks- en veranderprocessen steeds weer de vraag: hoe worden kinderen hier beter van?

Ik inspireer (aanstaande) leerkrachten om zich te blijven ontwikkelen en na te denken over de vraag hoe ze hun onderwijs, met de kennis van nu, kunnen verbeteren.  

Ik stimuleer (aanstaande ) leerkrachten om na te denken over (de ontwikkeling van) hun beroepsidentiteit. Maar ook om voortdurend vragend en onderzoekend in de eigen onderwijspraktijk te (gaan) staan.

Ik ondersteun (aanstaande) leerkrachten bij het samen zoeken naar betere manieren van lesgeven om (een nog grotere) impact te hebben op de ontwikkeling en het leren van kinderen, waarbij kinderen, ouders en collega’s worden gezien én gehoord, als learning partners. Co-creatie en participatie zijn daarbij sleutelbegrippen voor mij.

Over Monique
Docent, onderzoeker, onderwijsontwikkelaar, coördinator

Expertises

 • Leraren die het verschil maken (‘agentic’ leraren)
 • Professional agency en agency-kenmerken
 • Onderwijs als co-creatie
 • Participatief onderzoek

Contact

m.heijden@kempel.nl

sophie-verhoeven

Sophie Verhoeven

Wat ik belangrijk vind? Stilstaan bij de bedoeling van ons onderwijs en ons handelen. Hierover in dialoog gaan: door nieuwsgierige vragen te stellen, ervaringen te delen en kritisch te kijken naar ons eigen handelen.

Wat willen we onze kinderen meegeven, zodat ze hun plek in de maatschappij kunnen vinden? Wat vraagt dat van ons handelen? En hoe kunnen we elkaar hierin versterken? Het is een zoektocht naar de manier waarop de school een oefenplaats kan zijn voor samenleven.

Ik doe praktijkgericht onderzoek naar pedagogische en maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs. Thema’s als (democratisch) burgerschap, inclusie, pedagogisch handelen, participatie en inspraak staan centraal.

De dialoog is altijd het uitgangspunt. Samen afstemmen, samen verbinden. Ik ga altijd uit van de complexiteit van de praktijk, om van daaruit kritisch te reflecteren en nieuwe ideeën te laten ontstaan.

Over Sophie
Docent, adviseur, onderwijsontwikkelaar, onderzoeker

Expertises

 • Burgerschapsvorming
 • De school als oefenplaats
 • Inclusie
 • Pedagogisch handelen

Contact

s.verhoeven@kempel.nl