Taal inspiratieavonden

label Taal & rekenen
school Inspiratiemoment
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Laat je in drie online bijeenkomsten inspireren door actuele thema’s op het gebied van taalonderwijs!

Inhoud

In drie online bijeenkomsten van 1 uur behandelen we drie actuele thema’s op het gebied van taalonderwijs. Je kunt jezelf per webinar aanmelden.

Het eerste onderwerp voor de taalinspiratieavond van 22 november is:

Lezen met een handpop
!

Een handpop is een graag geziene gast in de klas. En kan in het bijzonder van nut zijn bij het aanleren van vaardigheden die kinderen moeilijk of spannend vinden, zoals hardop lezen. Tijdens deze inspiratieavond gaan docent Drama Henriette Wachelder en docent Nederlands Anne van Buul in op de vraag hoe je een handpop in de klas kunt inzetten als pedagogisch hulpmiddel bij het voorlezen en het hardop leren lezen in de onderbouw. Uiteraard zal de uitleg worden verrijkt met demonstraties van manieren waarop handpoppen jouw leesonderwijs kunnen versterken.

Het tweede onderwerp voor de taalinspiratieavond van 15 maart 2023 is:

Van spel met klank naar boekenplank (geschikt voor leerkrachten van groep 1-5)

Klankbewustzijn is een belangrijke voorwaarde om een goede start te kunnen maken met het aanvankelijk lees- en schrijfproces.

Tijdens deze inspiratieavond zal docent Nederlands Chantal Fuchs ingaan op de vraag welke structurele keuzes in de onderbouw een positieve impact kunnen hebben op de lees- en spellingvaardigheid van kinderen in de bovenbouw en hoe deze keuzes, als interventies voor risicoleerlingen in de bovenbouw, nog steeds van meerwaarde kunnen zijn. 

Het derde en tevens laatste onderwerp van de taalinspiratieavond van 23 mei 2023 is: 

Van moeten lezen naar willen weten (geschikt voor leerkrachten van groep 3-8) 

Dat leesmotivatie een belangrijke voorwaarde is om een goede lezer te kunnen worden is alom bekend. Maar wat is, naast het in gesprek gaan over boeken, nodig om kinderen te helpen strategische lezers te worden? Is het vanaf groep 3 mogelijk om vanuit thematisch onderwijs kinderen op zoek te laten gaan naar antwoorden op hun leervragen en wat zou hierbij een goede aanpak kunnen zijn? Op deze vragen zal docent Nederlands Chantal Fuchs deze avond met u in gesprek gaan. 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
Nascholing