Pedagogisch Con-Tact

label Gedrag & pedagogiek
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Helaas start deze training vanwege te weinig aanmeldingen in schooljaar 2023 - 2024 niet. 

Dit traject helpt je om in elke situatie goed te kunnen (blijven) handelen. Het maakt je bewuster, breidt je handelingsrepertoire uit en creëert routines in het intermenselijk contact.

De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Het Tact-traject is een persoonlijk ontwikkelingstraject dat zich richt op de persoon van de leraar en de kwaliteit van de interactie tussen de leraar en zijn leerlingen.

Deze training wordt verzorgd door Simone Mark van CPC. 

Inhoud

Pedagogisch Tact formuleren we als ‘op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van de ander.’ Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich hier en nu afspeelt, wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar.

 1. Welke leraar wil ik zijn?
  Hoe word je beïnvloed door je biografie? Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?

 2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
  Wat vragen jongeren (met speciaal gedrag)? Wat kun jij doen?

 3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?
  Wat is gedrag? Wat vertellen kinderen met hun gedrag? Wat is dan mijn opdracht?

 4. Wat kan ik doen met situaties die minder prettig verlopen?
  Hoe weet je wat kinderen echt nodig hebben en aankunnen? Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?

 5. Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en ook van alle kinderen?

 6. Consolideren van de aanpak.
attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Verdere informatie

Over CPC
CPC richt zich altijd op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van mensen.

Blended onderwijs
De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend 'blended aanbod' in afstemming met deelnemers.

Nascholing