Oudergesprekken voeren in het Engels

label Internationalisering
school Maatwerk
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Deze training is een vervolg op de training Engelse Taalvaardigheid en bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur voor een groep van maximaal 18 personen. Het is van groot belang dat de basistaalvaardigheid van het team reeds op voldoende niveau is, voordat deze training van start van gaan. 

Inhoud

Het doel van deze training is om voorbereid, met behulp van 'speaking cards', vanuit zelfvertrouwen, een oudergesprek in het Engels te kunnen voeren. Je krijgt een bruikbare woordenschat aangereikt en er is veel ruimte voor oefenen met casussen. Enkele voorbeelden: het voeren van adviesgesprekken in groep 8 en het voeren van rapportgesprekken. In overleg kunnen (school)specifieke onderwerpen/thema's aangedragen worden die aan bod kunnen tijdens de training. 

In de praktijk

Na afronding van deze training ben je in staat om met vertrouwen in het Engels gesprekken te voeren met ouders.

Reactie deelnemers

"Ik vond het leerzaam, heb veel nieuwe woorden opgeschreven en ga die proberen te leren."

"De balans tussen werkvormen is fijn. Zelfs online!"

"Fijn dat er ruimte was om vragen te stellen over woorden die we niet kenden om zo een oudergesprek goed voor te bereiden."

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent

Verdere informatie

Kostenindicatie

€ 2.495 voor 3 bijeenkomsten

Inclusief voorbereiding, uitvoering en afstemming vooraf via Teams met de contactpersoon binnen de school in verband met specifieke wensen 

Exclusief reiskosten/-tijd op basis van maximaal 18 personen 

Overige

De bijeenkomsten worden in overleg met de betreffende school, bij voorkeur tijdig, ingepland. Regelmatig wordt een deel van een studiedag hiervoor ingezet. 

Vanuit de Brainport-regio zijn subsidiemogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, mits de aanvraag hiervoor reeds is ingediend vanuit een school/bestuur bij Brainport. 

De training is ontwikkeld in samenwerking met Think Smart English. 

Nascholing