0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Onderzoek

Praktijkgericht en samen met werkveld

Veel scholen in onze regio zijn op zoek naar manieren om de motivatie, zelfregulering en het eigenaarschap van leerlingen te bevorderen. Ook zoeken scholen naar manieren om de kwaliteit van de pedagogische relatie met leerlingen te verdiepen. Al bijna tien jaar voert Hogeschool de Kempel samen met basisscholen onderzoek uit dat daarbij helpt. We richten ons op twee thema’s: Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs (EBO) en Persoonlijk meesterschap (PM).

Eigentijds Beoordelen
Bij Eigentijd Beoordelen gaat het om de vraag hoe leraren het leren van leerlingen kunnen ondersteunen. Uit eigen onderzoek blijkt dat ‘evalueren om te leren’ leerlingen helpt zich bewust te worden van hun eigen leerproces.  Dit inzicht in het eigen leren bevordert hun motivatie, de zelfregulering en eigenaarschap. Die hebben op hun beurt weer een positieve invloed op de leerprestaties.

Persoonlijk Meesterschap
Bij Persoonlijk Meesterschap gaat het om de vraag hoe leraren afstemming en verbinding met leerlingen kunnen realiseren en hun brede (sociale en morele) ontwikkeling kunnen bevorderen. Eigen onderzoek naar PM laat zien dat leraren hun pedagogisch handelen baseren op persoonlijke opvattingen over goed leraarschap. Zij zijn zelf het belangrijkste pedagogische middel waarover ze beschikken. Leraren die weten waar ze voor staan, tactvol zijn en goed kunnen luisteren kunnen voor leerlingen het verschil maken.

Praktijkgericht
Het onderzoek dat Hogeschool de Kempel uitvoert, is praktijkgericht. We houden ons alleen bezig met thema’s en vragen die in de dagelijkse praktijk in scholen leven. Bij de opzet en uitvoering van het onderzoek betrekken we leraren actief. Zij denken en beslissen mee. Een belangrijk voordeel van praktijkgericht onderzoek: het levert niet alleen wetenschappelijke kennis op, maar ook oplossingen, werkwijzen en praktische instrumenten die scholen zelf weer kunnen toepassen. Onderzoekers van onze hogeschool bieden daarbij op verschillende manieren ondersteuning. Bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops of presentaties tijdens studiedagen, trainingen en maatwerktrajecten.

Interesse in de mogelijkheden voor jouw school of in de resultaten van ons onderzoek? Neem contact op met Jos Castelijns, lector, j.castelijns@kempel.nl