0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Onderzoek

Onderzoek binnen Hogeschool de Kempel Praktijkgericht en samen met het werkveld

Veel scholen in onze regio zijn op zoek naar manieren om het eigenaarschap van leraren en leerlingen over hun eigen leer- en ontwikkelingsproces te bevorderen. Al bijna tien jaar voert Hogeschool de Kempel samen met basisscholen onderzoek uit dat daarbij helpt. Onze focus hierbij is ‘Eigenaarschap en Leren’. In het studiejaar 2019-2020 wordt dit geconcretiseerd in onderzoeken die zich richten op: Eigenaarschap en evalueren, Persoonlijk meesterschap en Eigenaarschap en professionaliseren.

Eigenaarschap en evalueren
Bij Eigenaarschap en evalueren gaat het om de vraag hoe leraren het leren van leerlingen kunnen ondersteunen. Uit eigen onderzoek blijkt dat ‘evalueren om te leren’ leerlingen helpt zich bewust te worden van hun eigen leerproces. Dit inzicht in het eigen leren bevordert hun motivatie, de zelfregulering en eigenaarschap. Die hebben op hun beurt weer een positieve invloed op de leerprestaties.

Persoonlijk Meesterschap
Bij Persoonlijk meesterschap gaat het versterken van het pedagogisch handelen van leraren. Eigen onderzoek laat zien dat leraren hun pedagogisch handelen baseren op persoonlijke opvattingen over goed leraarschap. Zij zijn zelf het belangrijkste pedagogische middel waarover ze beschikken. Leraren die weten waar ze voor staan, tactvol zijn en goed kunnen luisteren, kunnen voor leerlingen het verschil maken en hen ondersteunen op hun weg naar volwassenheid.

Eigenaarschap en professionaliseren
Bij Eigenaarschap en professionaliseren gaat het om de vraag hoe we (aanstaande) leraren kunnen ondersteunen zodat zij eigenaar worden van hun eigen professionele ontwikkeling. Eigen onderzoek laat zien dat eigenaarschap van leraren betekent dat zij zelf initiatieven nemen en keuzes maken om doelbewust hun eigen onderwijspraktijk en professioneel handelen te veranderen om de ontwikkeling en het leren van leerlingen te bevorderen. Kenmerkend voor het eigenaarschap van leraren is hun meesterschap, hun vermogen om te kunnen samenwerken, hun ondernemerschap en hun focus op een leven lang leren.

Praktijkgericht
Het onderzoek dat Hogeschool de Kempel uitvoert, is praktijkgericht. We houden ons alleen bezig met thema’s en vragen die in de dagelijkse praktijk in scholen leven. Bij de opzet en uitvoering van het onderzoek betrekken we leraren (en leerlingen) actief. Zij denken en beslissen mee. Een belangrijk voordeel van praktijkgericht onderzoek: het levert niet alleen wetenschappelijke kennis op, maar ook oplossingen, werkwijzen en praktische instrumenten die scholen zelf weer kunnen toepassen. Onderzoekers van onze hogeschool bieden daarbij op verschillende manieren ondersteuning. Bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops of presentaties tijdens studiedagen, trainingen en maatwerktrajecten.
  
Interesse in de mogelijkheden voor jouw school of in de resultaten van ons onderzoek? Neem contact op met Jos Castelijns, lector, j.castelijns@kempel.nl