0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Master Passend Meesterschap

Over deze master

Verdiep je pedagogische relatie met leerlingen! 


Als leraar heb je dagelijks te maken met complexe situaties. Je groep is een mini-maatschappij met al de verschillen die je daarin tegenkomt. Hoe zorg jij ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun leerbehoeftes ook zijn?


De tweejarige Master Passend Meesterschap is bedoeld voor leraren die zich willen ontwikkelen tot kritische professionals met een krachtige visie op verschillen. Leraren die hun onderwijs kunnen afstemmen op de kansen en mogelijkheden van ieder kind.

Wat leer je?
De focus in de opleiding ligt op het omgaan met diversiteit in alledaagse en complexe situaties. Je leert sterke kanten van leerlingen in te zetten en daarmee een rijke leeromgeving voor alle leerlingen te creëren. Ook benut je sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals, gericht op versterking van de leeromgeving en de ontwikkeling van leerlingen. Je ontwikkelt een flexibele en onderzoekende houding én de durf om te handelen volgens eigen kennis en inzicht.

Wat kun je in de praktijk met deze opleiding?
Je hebt kennis van verschillende perspectieven en je hebt deze geïntegreerd met je eigen visie op omgaan met diversiteit.
Je brengt jouw onderbouwde visie op inclusief onderwijs op een inspirerende wijze over.
Je kunt gedrag van leerlingen en verschillen daartussen zorgvuldig observeren.
Je zet verschillen tussen leerlingen in als hulpbron en ziet dit als toegevoegde waarde voor het onderwijs.
Je betrekt leerlingen actief bij het ontwikkelen van je onderwijs.
Je ondersteunt leerlingen passend bij hun onderwijsbehoeften en hebt hoge verwachtingen van je leerlingen.
Je kunt de samenwerking tussen learning partners rondom een leerling (zoals de leerling zelf, ouders, familie, onderwijsprofessionals) organiseren en het samenwerkingsproces begeleiden.
Je daagt jezelf voortdurend uit om creatief en kritisch te kijken naar je eigen visie en handelen.

Praktische informatie
Kosten: collegegeld €2083,- (Studiejaar 2019-2020). Bekostiging via Lerarenbeurs mogelijk.
Studieduur: 2 jaar
Lesdag: maandag (09.00-17.00 uur), gemiddeld één keer per twee weken
Start: september 2019
Leslocatie: Hogeschool de Kempel

Contact
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Sophie Verhoeven: s.verhoeven@kempel.nl. Voor overige vragen kun je terecht bij het secretariaat: professionalisering@kempel.nl (0492-531999).

Meer informatie

 

Jorres en Bas Claessens zijn deelnemers aan de opleiding MPM. De Limburger interviewde ze. Lees hier het artikel (publicatie datum: 20 december 2019)