0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing
Master Leren en Innoveren

Over deze master

Ben jij de 'teacher leader' bij vernieuwingen?

De Master Leren en Innoveren richt zich op leraren uit het po, vo, mbo en hbo die zich willen professionaliseren tot teacher leaders en daarbij de voortrekkersrol durven pakken als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Met deze master kun je je professionaliseren op alle niveaus, in de klas maar ook binnen de afdeling of de school. Met de kennis en vaardigheden kun je direct doelgericht aan de slag, of je nou als intern begeleider passend onderwijs wilt vormgeven of als jaarcoördinator de problematiek van uitvallers wil aanpakken.

Als teacher leader ben jij degene die op het gebied van onderwijsvernieuwingen onderzoek initieert en het management daarin adviseert. Bij vernieuwing van het onderwijs begeleid je je collega's en ben je het aanspreekpunt voor het management.
De master past binnen het beleid van het ministerie van onderwijs, waarin gepleit wordt voor meer hoger gekwalificeerde leraren. Daarnaast hebben veel besturen een master-degree als voorwaarde gesteld als door te kunnen stromen naar een hogere functieschaal.

Wat leer je?

In dit tweejarig masterprogramma word je als leraar tot innovatie-professional opgeleid. Je leert hoe je de onderwijspraktijk op je eigen school kunt verbeteren.
De opleiding rust op drie pijlers:
* je leert een onderwijspraktijk stap voor stap echt te verbeteren;
* je vernieuwt die praktijk op een onderzoeksmatige manier;
* je professionaliseert je in je denken, communiceren en handelen.
Dit alles leidt tot een professionele cultuur in de gehele schoolorganisatie.

Wat kun je in de praktijk met deze opleiding?
Na de opleiding ben je in staat om onderwijsvernieuwingen systematisch vorm te geven:

  • op basis van kennis vanuit de wetenschappelijke en reeds bestaande praktijken (extern referentiekader);
  • in combinatie met onderzoek in de eigen praktijk, wat werkt er op onze school (praktijkonderzoek)?;
  • passend bij de opvattingen van uzelf en uw collega’s binnen de school (professionele identiteit);
  • zowel binnen de eigen lespraktijk als samen met collega’s (individueel en collectief).


Praktische informatie

Kosten: collegegeld €2083,- (studiejaar 2019-2020). Bekostiging via Lerarenbeurs mogelijk.
Studieduur: 2 jaar
Lesdag: vrijdag (09.30-16.00 uur)
Start: september 2019
Leslocatie: Marnix Academie Utrecht.

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen contact met ons op

Meer informatie over de MLI