0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Master opleidingen

Aanbod masters op Hogeschool de Kempel

Als je je bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs met succes hebt afgerond, kun je jouw loopbaan een extra impuls geven door deel te nemen aan een van onze masteropleidingen. Een masteropleiding geeft academische verdieping en biedt je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen of te specialiseren.
De masteropleidingen die door De Kempel worden aangeboden zijn ontwikkeld in samenwerkingen met onze partners van Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van pabo's en kleinere hogescholen in Nederland. 
Bekijk hieronder het aanbod aan masteropleidingen. 

Master-opleidingen 

Master Passend Meesterschap (MPM)

Deze master is bedoeld voor leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroepsvoorbereidend en hoger beroepsonderwijs, die zich willen ontwikkelen tot kritische professionals met een krachtige visie op verschillen. Leraren die hun onderwijs kunnen afstemmen op de kansen en mogelijkheden van ieder kind.
Lees meer over deze master.

Master Leren en Innoveren (MLI)

De Master Leren en Innoveren richt zich op leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroepsvoorbereidend en hoger beroepsonderwijs, die zich verder willen professionaliseren, zodat zij als ‘teacher leaders’ in hun eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol kunnen vervullen bij onderwijsvernieuwingen.
Lees meer over deze master.