0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Verbeteren van taal- of rekenonderwijs vanuit een professionele werkcultuur

Over deze training

Meer over de training Verbeteren taal- en rekenonderwijs

 

Veel scholen ervaren het professionaliseren van hun team en het vormen van een gemeenschappelijke visie op het gebied van taal en rekenen als een intensief proces. Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, het uitzetten van een duidelijke visie en het implementeren van de vernieuwingen kan ook invloed hebben op de professionele werksfeer binnen het team.

Vanuit de visie van Hogeschool de Kempel vinden wij het belangrijk dat er binnen het verandertraject rekenen of taal ook aandacht wordt besteed aan de dynamiek binnen het team die de innovatie met zich meebrengt. Tijdens het traject zullen wij naast het ontwikkelen en borgen van de opbrengsten op het gebied van taal of rekenen ook het team verder professionaliseren in het ontwikkelen van een professionele werkcultuur waarin het team van en met elkaar leert.

Aan welke doelen werken we tijdens het traject?

In een oriënterend gesprek zullen wij in afstemming met de school doelen opstellen die aansluiten bij de behoeften en de visie van de school.

Enkele doelen waar je aan kunt denken zijn:

* Vanuit een overzicht op de leerlijnen keuzes durven maken in de methode

* Vanuit kennis van de vakdidactiek gerichter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen

* Het bekrachtigen en stimuleren van het zelfsturend en lerend vermogen van leerkrachten binnen een professionele werkcultuur.

Het maatwerktraject is bedoeld voor:
Scholen die hun reken- of taalonderwijs willen verbeteren vanuit de visie dat een team van en met elkaar leert in de professionele werkcultuur.

Hogeschool de Kempel
Je volgt deze training bij Hogeschool de Kempel, voor het 4e jaar op rij de beste PABO van Nederland. Voor leraren met lef, door leraren met lef. Ben jij die leraar die deze uitdaging aangaat?

Contact
Wil je een maattraject dat zowel bijdraagt aan de ontwikkeling van het reken- of taalonderwijs en aan de professionele werkcultuur binnen het team op jouw school? Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Mark Sanders, docent, m.sanders@kempel.nl of Nikky Bergmans, docent, n.bergmans@kempel.nl

Voor overige vragen bij het secretariaat Professionalisering via professionalisering@kempel.nl