Inspiratiebijeenkomsten Taalonderwijs aan nieuwkomers

label Internationalisering
school Inspiratiemoment
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Basisscholen krijgen steeds vaker te maken met leerlingen die nog geen Nederlands kunnen als ze instromen. Dat stelt deze scholen voor een aantal uitdagingen: hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen het juiste aanbod krijgen? Hoe richt je de ondersteuning in? Hoe kan een leerkracht taalsteun bieden aan deze leerlingen bij het uitvoeren van schoolse taken? Welke ruimte geef je aan de thuistalen van de kinderen? En hoe bied je het meest effectieve woordenschatonderwijs aan?

 

Inhoud

In een reeks van zes inspiratiebijeenkomsten van 75 minuten neemt taalexpert Anne van Buul je mee in de nieuwste inzichten rond een aantal belangrijke deelonderwerpen waarmee leerkrachten, IB’ers, taalcoördinatoren en schoolleiders te maken krijgen als ze onderwijs aan nieuwkomers gaan verzorgen.

Het is mogelijk om alle bijeenkomsten bij te wonen of je kunt een selectie maken. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke optie je kiest. 

Locatie: Hogeschool de Kempel, Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond.

Duur: 75 minuten (theorie, korte uitwisseling/werkvorm, ruimte voor vragen)

Hieronder volgt meer informatie over de verschillende bijeenkomsten:

Actief-productieve interactie (26 september 2022) deze bijeenkomst is verplaatst naar 8 mei 2023

Een kind leert een taal het beste door die taal ook actief te gebruiken: in interactie met anderen. In deze sessie staat de vraag centraal wat actief-productieve interactie is en hoe je die in je klas kunt bevorderen.

Een rijke taalleeromgeving voor woordenschatontwikkeling (31 oktober 2022)

Met losse woordenschatlesjes alleen ontwikkelt de woordenschat van nieuwkomers zich niet snel genoeg. Daar is meer voor nodig: een rijke taalleeromgeving waarin betekenisvolle taken centraal staan. In deze sessie ontdek je hoe dat eruit kan zien op jouw school.

Meertaligheid waarderen en benutten in de klas (21 november 2022) 

De moedertalen van nieuwkomers verbieden op school is niet meer van deze tijd. Maar waarom zou je die talen wél erkennen, waarderen en benutten in je onderwijs? Wat zijn de voordelen en hoe doe je dat dan?

Scaffolding: taalsteun bieden bij alle vakken (6 februari 2023)

Als je een nieuwkomer in staat wilt stellen om mee te doen met reguliere lessen in rekenen, wereldoriëntatie en beeldende vorming, is het bieden van taalsteun noodzakelijk. In deze sessie 
verken je verschillende soorten taalsteun en leer je te bepalen welke vorm van taalsteun jouw leerlingen nodig hebben.

Ouderbetrokkenheid (27 februari 2023)

Ouders en school zijn educatieve partners die samen verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van een kind. Om de betrokkenheid van de ouders thuis te vergroten, is investering in warme relaties noodzakelijk. In deze sessie bespreken we de hobbels en de mogelijkheden die we daarbij zien.

Intake, nulmeting en organisatie (27 maart 2023)

Onderwijs aan nieuwkomers kun je op talloze manieren organiseren. Welke manier je kiest, hangt af van je populatie en de visie van je school. In deze sessie verkennen we een aantal mogelijke modellen.

Actief productieve interactie (8 mei 2023)

Een kind leert een taal het beste door die taal ook actief te gebruiken: in interactie met anderen. In deze sessie staat de vraag centraal wat actief-productieve interactie is en hoe je die in je klas kunt bevorderen. 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering
Extra informatie

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
Nascholing