Hoe krijg je ze aan het lezen?

label Taal & rekenen
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Het was groot nieuws begin dit jaar: een kwart van de Nederlandse jongeren is laaggeletterd. Een verontrustend percentage. De dalende lees- en schrijfvaardigheid van jongeren is voor een groot deel te wijten aan het feit dat kinderen minder lezen en niet gemotiveerd zijn om te lezen. De overheid roept scholen, schrijvers en bibliotheken dan ook op tot een leesoffensief om kinderen leesplezier bij te brengen en levenslange lezers van hen te maken.

Inhoud

Een leesoffensief op scholen kan alleen vorm krijgen als er tijd geïnvesteerd wordt in het ontwerpen van effectieve leesdidactiek. Deze training helpt je daarbij. In drie workshops van 2,5 uur worden drie vakdidactische principes rondom lezen gepresenteerd en verkend, die doorontwikkeld kunnen worden tot effectieve praktijken binnen de schoolcontext. De opzet van de workshops is gebaseerd op de leescirkel van Aidan Chambers:

 1. Selecteren: voor ieder kind een boek
  Aanbod, beschikbaarheid, toegankelijkheid en presentatie van boeken
  Begeleiding van boekkeuzes: zicht op leesvoorkeuren en leesniveaus, boekenbabbels

 2. Lezen: leestijd = leertijd
  Tijd om te lezen: hoe richt je die in?
  (Interactief) voorlezen

 3. Reageren: in dialoog met het boek
  Boekgesprekken en literaire gesprekken begeleiden
  Creatieve verwerkingsopdrachten

In de praktijk

Blended onderwijs
De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend 'blended aanbod' in afstemming met deelnemers.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
Nascholing