Effectief leesonderwijs vormgeven

label Taal & rekenen
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Helaas hebben wij te weinig aanmeldingen ontvangen waardoor deze training in schooljaar 2023 - 2024 niet doorgaat.

Wil je ook aan de slag met de menukaart basisvaardigheden in jouw klas/bij jou op school? Onze training sluit aan bij de door de overheid geadviseerde kennisbronnen!

Steeds meer kinderen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Ze zijn lang niet altijd gemotiveerd om te lezen en lezen daardoor minder. De overheid roept scholen, schrijvers en bibliotheken dan ook op tot een leesoffensief om kinderen leesplezier bij te brengen en vaardige lezers van hen te maken. 

Inhoud

Wat leer je? Een leesoffensief op scholen kan alleen vorm krijgen als er tijd geïnvesteerd wordt in het ontwerpen van effectieve leesdidactiek.  Deze training helpt je daarbij.

In drie workshops presenteren en verkennen we drie vakdidactische principes rondom lezen, die  doorontwikkeld kunnen worden tot effectieve praktijken binnen  de schoolcontext.

De opzet van de workshops is gebaseerd op de leescirkel van Aidan Chambers:

1. Voor het lezen Hoe werk je aan een positief leesklimaat in je klas? Hoe stimuleer je de leesmotivatie van leerlingen? Hoe zorg je voor een passend boekenaanbod?

2. Tijdens het lezen Hoe zorg je voor een combinatie van leesplezier, leesbegrip en   leestechniek in je leeslessen? Welke methodieken voor het leesonderwijs zijn bewezen effectief?

3. Na het lezen Hoe laat je kinderen reageren op gelezen teksten? Wat zijn betekenisvolle verwerkingsopdrachten? Hoe kun je door gesprekken de literaire competentie ontwikkelen?

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
Nascholing