Basisvaardigheden Taal

label Taal & rekenen
school Training
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Deze training start schooljaar 2023 - 2024 niet. We gaan deze verder aanscherpen i.v.m. nieuwe kerndoelen. 

Tijdens de training ’Basisvaardigheden taal', gaan leerkrachten, maar ook taalcoördinatoren op een betekenisvolle manier aan de slag met nieuwe inzichten en adviezen ten behoeve van de eigen praktijk met als insteek om in de groep of zelfs school breed te werken aan taal- en leesachterstanden. Tijdens de training wordt er kritisch naar het huidige taalonderwijs van de eigen school gekeken, waarbij wordt ingezoomd op de cruciale en bepalende factoren. De training gaat deelnemers helpen de juiste keuzes te maken om meer samenhang te creëren binnen hun taalonderwijs en meer vakoverstijgend te gaan werken.   

Inhoud

De volgende thema's zullen aanbod komen tijdens deze training: 

Kijken naar taal
De doelen van het (taal)onderwijs, visies op domeindidactiek en het volgen van de taalontwikkeling komen tijdens deze eerste bijeenkomst aan bod. Samen met andere deelnemers kijk je kritisch naar je eigen praktijksituatie en breng je in kaart wat de uitdagingen en de dilemma’s zijn. 

Overal taal 
Vanuit theoretische inzichten word je tijdens deze bijeenkomst geïnspireerd niet alleen meer samenhang binnen de taaldomeinen te realiseren, maar ook op een vakoverstijgende manier kansen te creëren taalvaardigheden expliciet bij andere vakken aan bod te laten komen.  Je staat stil bij de rijke taalleeromgeving, de betekenisvolle verbinding tussen taalverzorging, lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid. 

Dit is mijn taal 
De organisatie van de onderwijstijd vanuit een rijke taalleeromgeving staat bij deze laatste bijeenkomst centraal. Kunnen voorzien in de behoeftes van alle leerlingen vraagt om jouw visie en inzicht. Het gaat deze keer over het bepalen van de balans tussen effectieve instructie en het creëren van voldoende onderwijstijd waarbinnen jouw leerlingen op een functionele en betekenisvolle manier bezig kunnen zijn met de lesstof.  

 

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering
Nascholing