0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing
Master Leren en Innoveren

Over deze master

Ben jij de 'teacher leader' bij vernieuwingen in jouw school?

Ben jij die leraar, die een voortrekkersrol wil vervullen bij innovaties in je school? De Master Leren en Innoveren richt zich op leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroepsvoorbereidend en hoger beroepsonderwijs, die zich verder willen professionaliseren, zodat zij als ‘teacher leaders’ in hun eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol kunnen vervullen bij onderwijsvernieuwingen.
Deze vernieuwingen kunnen op elk niveau plaatsvinden: in de eigen klas, op afdelings- of op organisatieniveau. Behalve het opzetten en uitvoeren van onderzoek begeleid je als ‘teacher leader’ je collega’s ook bij het vernieuwen van het onderwijs zelf. Daarnaast ben je aanspreekpunt en adviseur voor het management op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Wat leer je?

Je zet een professionele leergemeenschap op in je eigen school, waarmee je een praktijkonderzoek uitvoert, gericht op de gewenste innovatie in je school. Je maakt je de rollen van innovator, organisator, begeleider, inspirator, communicator en praktijkonderzoeker eigen. Ook verdiep je je in de organisatiecultuur, die nodig is om innovaties op gang te brengen en te borgen. Via presentaties, publicaties en deelname aan symposia en conferenties laat je zien wat het onderzoek en de collectieve innovatie teweeg heeft gebracht en hoe dit proces jou en je collega’s heeft geprofessionaliseerd.

Wat kun je in de praktijk met deze opleiding?

Als  ‘teacher leader’ ben je in staat om: je onderzoekend vermogen in te zetten voor vernieuwing van de onderwijspraktijk in je school en de professionalisering van collega’s;je actuele kennis over innoveren te benutten bij de vernieuwing en de professionalisering van collega’s, je professioneel op te stellen, je handelen inventief vorm te geven, te verantwoorden, kritisch te reflecteren en dialogisch te communiceren met anderen;\bij te dragen aan de samenwerkingscultuur en in een professionele leergemeenschap collega’s te professionaliseren in onderzoeksmatig innoveren en onderzoeksmatig collectief leren.

Praktische informatie

  • Kosten: collegegeld €2060,-, bekostiging via Lerarenbeurs en Teambeurs mogelijk
  • Studieduur 2 jaar
  • Lesdag: donderdag (10.00-16.30 uur)
  • Start tweedaagse in september 2018
  • Leslocatie: Marnix Academie Utrecht.

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met:  m.heijden@kempel.nl. Voor overige vragen kun je terecht bij het secretariaat: professionalisering@kempel.nl (0492-514400).

Meer informatie