0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

The Future is Now!

Co-creëren van betekenisvol onderwijs
5-6 juni 2019 - Pre-conference 4 juni 2019
Hogeschool de Kempel

Workshops 6 juni 2019

Bekijk het programmaboekje voor de planning van de workshops.
Klik hieronder op een workshop voor meer informatie.
Rachel Bolstad (NZL): Curriculum for the Future
Rachel Bolstad (Nieuw Zeeland)) is Senior Researcher bij de New Zealand Council for Educational Research (NZCER). Zij is co-auteur van twee boeken Key Competencies for the Future (NZCER, 2014) en Disciplining and drafting or 21st century learning?? (NZCER, 2008). Rachel streeft er voortdurend naar haar eigen denken en die van andere mensen ontwikkelen over hoe onze leer- en onderwijssystemen kunnen veranderen om aan te sluiten bij de kansen en eisen van een complexe en veranderende wereld. Ze ontwikkelde een game genaamd Curriculum for the Future, ontworpen om met verschillende groepen in dialoog te gaan over toekomst gericht onderwijs.

Curriculum for the Future
In deze interactieve workshop spelen we Curriculum for the Future, een live-action rollenspel waarbij groepen hun verantwoordelijkheid nemen voor het bespreken van verschillende voorstellen voor hoe "het Curriculum voor de toekomst" eruit zou moeten zien.
Het Curriculum voor de Toekomst kan helpen om essentiële vragen te stellen over scholing, lesgeven en curriculum waar we niet altijd tijd of ruimte over hebben om over na te denken in ons dagelijkse leven.
Ingebjørg Maeland & Åse Falch (NOR): Ontdekkingsreis van een school voor Drop Outs!
Ingebjorg Maeland ( Master degree in Leading Education) werkt al ruim 40 jaar in verschillende delen van het welzijns- en onderwijssysteem van Noorwegen. De afgelopen 20 jaar was ze de leider van Youth Invest AIB. Åse Falch is al vele jaren leraar en begeleider van studenten. Ze is nu assistent-hoofd van Youth Invest AIB. Waarschijnlijk komen ook een aantal studenten mee. Veel jonge mensen maken niet altijd positieve ervaringen mee in het onderwijs en het welzijnsysteem. Ze hebben soms thuisproblemen, gedragsproblemen en leerproblemen. Er kunnen problemen zijn die niet adequaat zijn behandeld, waardoor velen zichzelf als mislukkingen zien. De ervaring van niet gezien en begrepen te zijn betekent dat ze het vertrouwen verliezen in hun vermogen om iets te doen. Alles wordt nutteloos. Dit wordt soms verward met luiheid of domheid. De jongeren hebben meer tijd en positieve ervaringen nodig met volwassenen voordat het vertrouwen kan worden opgebouwd. Dit is waar we bij YouthInvest AIB willen helpen.
YouthInvest AIB biedt jongeren ook de mogelijkheid om vakken uit de 10-jarige verplichte lagere en middelbare school te behalen en ondersteunt externe examens.

"Alle scholen zouden zo moeten zijn!" – Een inspirerende ontdekkingsreis van een school voor Drop Outs!
YouthInvest AIB heeft hard gewerkt aan het opzetten van een school die zou kunnen voorzien in de behoeften van jongeren die geen prettig thuis vonden op de plaatselijke openbare scholen. Door de toepassing van het gedachtengoed van Sociaal Constructionisme, Waarderend Onderzoek en Positieve Psychologie krijgt deze school nu volop de interesse in de wijde omtrek. Onze hoop is te laten zien en ervaren waarom onze studenten zeggen: "Alle scholen zouden zo moeten zijn".
In deze workshop leren de deelnemers een aantal van de krachtigste leermiddelen die we in de YouthInvest AIB hebben gebruikt kennen, die de bloei van iedereen mogelijk maken. Studenten zelf zullen hun meest positieve ervaringen met de deelnemers delen.
Vanaf 2007 hebben we ons gericht op hoe we onze leerlingen meer bij hun eigen leven kunnen betrekken. We hebben wat we Appreciative Student Talks en Routekaarten ontwikkeld. Het is een begeleidingsmethode die zich focust op de goede kanten van deze studenten en hen helpt hun weg naar hun eigen potentieel terug te vinden. De Appreciative Student Talks benadrukken hoe ze deze sterke punten kunnen gebruiken om hun potentieel te realiseren, zowel op school als op het werk.
We willen laten zien hoe we deze dialogen toepassen en hoe we krachtkaarten gebruiken om sterke punten te identificeren in combinatie met de Routekaarten die we samen maken. De routekaarten zijn gebaseerd op Appreciative Inquiry en de sterkte kaarten zijn gebaseerd op het werk van Martin Seligman (1990, 2009, 2011) en de theorie van Peterson. Onze ervaring is dat dit een prachtige manier is om te laten zien hoe geweldig je als mens, als student bent, dat we allemaal anders zijn en hoe we deze verschillen kunnen waarderen. De kaarten kunnen ook worden gebruikt om studententeams te maken. We hebben een aantal tools ontwikkeld die gebaseerd zijn op deze kaarten.
Tomoko Higashimura (JAP): Learning through Play
Tomoko’s theoretische achtergrond is sociaal constructionisme. Ze vertaalde het boek van Kenneth Gergen 'Een uitnodiging voor sociale constructie' in het Japans. Ze geeft voorschoolse educatie en opvang aan haar universiteit en doet veldonderzoek aan een Japanse kleuterschool (kleuterschool).

Learning through Play
"Leren door spelen" is een basisprincipe van de Japanse voorschoolse educatie en zorg. Tomoko heeft gemerkt dat dit principe ons voor uitdagingen stelt, en tevens belangrijke waarden kent. Spelen door Leren wordt niet altijd goed begrepen en veroorzaakt een verkeerd begrip van leraren op de basisschool, wat soms leidt tot moeizame aanpassing van kinderen; de ambiguïteit van de betekenis ervan maakt brede interpretatievarianten mogelijk bij kleuterscholen, waarvan sommige een "eerder is beter" soort onderwijs stimuleren. De presentatie bestaat uit drie delen. Ten eerste zou ik het principe willen beschouwen dat theoretisch gebaseerd is op theorieën zoals "play-as-learning" -aanpak door Nilson et al. (2017) en schijnbare tegenstrijdigheden in het onderwijs door Bruner (1996). Ten tweede presenter ik "hoe kinderen leren door te spelen" uit een aantal concrete praktijksituaties van spelactiviteiten waargenomen in mijn veldwerk op een kleuterschool. Ten derde en ten slotte zal ik laten zien dat het concept van spelen culturele hiaten heeft en dat er iets speciaals in Japan is gebaseerd op een discussie met Zweedse onderzoeker en studenten met de methode van video-geciteerde multivocal etnografie (Tobin, et al., 2009 ).
Ali Döhler (DEU): Schulen im Aufbruch
Ali Döhler, geboren in 1955, is hoofd van het Bildungswerk Aachen en projectleider van het initiatief "Schule im Aufbruch". Hij heeft jarenlange ervaring in de lerarenopleiding en als adviseur voor de ontwikkeling van scholen (oa op de 4e algemene school van Aken).

Schulen im Aufbruch
Schulen im Aufbruch (vrij vertaald: 'Scholen in Beweging') is een beweging in Duitsland die 10 jaar geleden ontstaan is. Kernvraag is hoe het potentieel van leerlingen en studenten optimaal gebruikt kan worden. Het aangeboren enthousiasme en creativiteit van kinderen en jong volwassenen moet juist het uitgangspunt zijn voor leren en onderwijzen. Hoe kunnen we dat benutten, behouden en verder ontwikkelen? Dit alles vraagt om een nieuwe leercultuur, een nieuw curriculum, en een waarderende houding van professionals. Onderwijs moet gaan over dingen die er echt toe doen: vertrouwen, waardering, relatie, verantwoordelijkheid, betekenisgeving. Schulen im Aufbruch staat voor een holistische en transformerende manier van onderwijs zoals geformuleerd in het UNESCO World Action Plan Education for Sustainable Development. Het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je medemens en voor onze planeet. De initiatiefnemers zijn voortdurend op zoek naar positieve en constructieve "veranderaars" die als een inspirerend platform deze verandering samen aan willen pakken. Door ervaringen uit te wisselen. Door elkaar te inspireren met geweldige voorbeelden! Laten we samen het onderwijs betekenisvol maken.
Fréderieke van Eersel (NED): Gestaltleren, leren vanuit emotie en begrip!
Fréderieke van Eersel maakt vanuit haar onderwijsadviesbureau Eduet deel uit van team Gestaltleren. Team Gestaltleren geeft vanuit een theoretische basis een nieuwe impuls aan het werken met kernconcepten. Fréderieke ondersteunt scholen die met Kernconcepten werken of willen gaan werken en daarbij uitgaan van het leermodel van Gestaltleren. Daarnaast biedt ze vanuit haar passie voor leren en voor het zoeken naar eigentijdse mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, ondersteuning bij onder andere: visieontwikkeling, het opzetten van innovatietrajecten, de begeleiding van innovatieteams/managementteams, bij het vormgeven van eigentijds onderwijs en werkt zij in opdracht van de Velon (Vereniging voor Lerarenopleiders).

Gestaltleren, Leren vanuit emotie en begrip!
Werken met kernconcepten vanuit Gestaltleren geeft een antwoord op onderwijskundige uitdagingen van deze eeuw. Gestaltleren, leren vanuit emotie en begrip, richt zich op het optimaal ontwikkelen van talenten op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein. De leerling bouwt een fundamenteel begrip op over de meeste verschijnselen uit de science, humanities en over zichzelf en anderen. Begrip dat in tegenstelling tot kennis nog vele decennia relevant blijft. Tijdens deze workshop maak je kennis met het werken met kernconcepten vanuit Gestaltleren. Wat kun je hiermee in jouw (onderwijs)praktijk? Wat vraagt dit van onderwijsprofessionals en hoe zou een lerarenopleiding eruit kunnen zien als je uit gaat van Gestaltleren?
Annemarie van den Broek (NED): Samen onderwijs ontwerpen
De Onderwijsingenieurs is een Centre of Expertise dat streeft naar duurzame innovatie van het onderwijs. Het onderwijs staat voor de taak om de ‘future skills’ integraal op te nemen in het curriculum van alle scholen in het PO en VO en de lerarenopleidingen. Wereldburgerschap, thinking skills, digitale geletterheid zijn voorbeelden van deze Future Skills. Binnen onze activiteiten voor de Onderwijsingenieurs verkennen we samen met studenten, leerkrachten en experts dit onderwerp en ontwerpen we onderwijs dat hieraan bij kan dragen. In deze sessie maak je kennis met de werkwijze van de onderwijsingenieurs en vertellen studenten en experts wat dit op kan leveren. Het zal een actieve sessie zijn en we vragen je om vooraf na te denken over onderwijsvraagstukken die in uw praktijk leven.
Freek Evers (NED): We Own the School
Freek Evers is één van de bedenkers van het spel We Own The School (WOTS). De scholen die bij dit initiatief zijn betrokken zijn allemaal aangesloten bij het netwerk Pleion (Platform Eigentijds Onderwijs). Ze kwamen tot de conclusie dat eigenaarschap in alle facetten van een school belangrijk is om terug te vinden. Het leerlab stelde zich de vraag: ‘Hoe kunnen we het gesprek over eigenaarschap op een inspirerende manier op school laten plaatsvinden?’
De centrale werkvorm om dit gesprek te voeren is het bordspel ‘We Own The School’. Met behulp van dit bordspel kan een school middels verschillende stellingkaarten ontdekken hoe het eigenaarschap verdeeld is in de school en welke wensen en behoeften er nog liggen op dit gebied. Naast het spel is de groep beschikbaar om andere scholen te helpen bij het ontwikkelen van eigenaarschap in de school. Met dit project ondersteunt Schoolinfo het beheer en de doorontwikkeling van We Own The School. Dit doet Schoolinfo vanuit de ambitie om kennis en expertise die in de sector beschikbaar is, te delen met andere scholen.
Lucas Scherak (DEU): Educators Competences of Sustainable Development
Lucas Scherak is research fellow, docent en promovendus aan de Universiteit van Vechta, wetenschappelijk coördinator van het EU Erasmus + Knowledge Alliance-project "SDGs Labs - Make the SDG's our business", bestuurslid van het RCE Oldenburger Münsterland en heeft als  expertisedomeinen: (hoger) onderwijs voor duurzame ontwikkeling, competentiegericht onderwijs en leren en service learning.

A Rounder Sense of Purpose: Onderwijscompetenties voor duurzame ontwikkeling
Duurzame Ontwikkeling is een belangrijk aspect als het gaat om onderwijs voor de toekomst. Tijdens de interactieve workshop wordt het RSP model gepresenteerd dat bestaat uit twaalf 'onderwijscompetenties', die gebruikt kunnen worden als basis voor een trainingsprogramma en / of om docenten te beoordelen ten aanzien van onderwijs voor duurzame ontwikkeling (ESD) . Elke competentie heeft drie leerresultaten, daaronder zijn er verschillende ondersteunende componenten. RSP geeft een breed overzicht van wat 'competentie' betekent. De onderliggende waarden stimuleren de verbetering van onze praktijk.
Tijdens de workshop bekijken we wat dit interessante raamwerk betekent voor ons onderwijs NU en in de nabije toekomst.
Ger Pepels (NED): Kennismaken met 'performatory'
Ger Pepels: Leisure and Events of Breda University of applied sciences (BUAS).

Kennismaken met 'performatory'
Performatory is een van de specialisaties binnen het domein Leisure & Events van de Breda University of applied sciences (BUAS). We hebben een leeromgeving gebouwd waarin de interacties tussen alle betrokkenen bijdragen aan ervaringsleren, kennisontwikkeling, netwerkopbouw en zelfs bedrijfsontwikkeling. We bieden een workshop waarin we kort de geschiedenis van Performatory en onze leervisie delen. Omdat het echter nogal moeilijk is om uit te leggen hoe het werkt vanwege de verschillen met de afwijkende leeromgeving in het hoger onderwijs, willen we een dialoog aangaan met de deelnemers aan de workshop. We zullen ten minste één docent, een student en een alumnus meenemen zodat we ervaringen vanuit verschillende perspectieven kunnen delen. De workshop kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. We bouwen onze workshop over ervaringen met 'A taste of Performatory'. Dit alles komt natuurlijk, ook met veel uitdagingen.
Kenneth Gergen (USA): In dialogue with Ken Gergen
During this session an open dialogue will take place. Based on the keynote of Wednesday June 5. Ken will dialogue around Social Construction, education and co creating meaningful education. Some participants will be new to this conversation, because they booked only the second programming day of the ILF. For some participants the thought of Social Construction is quite new. But still they will discover that some elements of social construction are familiar with their own educational context. Ken will also briefly talk about the TAOS Institute, an important resource, when we talk about Social Constructions in all kind of working fields.
Ilka Deltrap (NED): Design Fiction & Innovatie
Ilka Deltrap is de drijvende kracht achter Sketch out Loud. Opgeleid als 1e graads docent beeldende vorming en visual design, volgt zij al jaren een boeiend zigzagpad langs drie domeinen: Onderwijs, Ondernemerschap en Ontwerp. De kern van haar activiteiten is het prikkelen van nieuwsgierigheid en het ontwikkelen van visuele, creatieve en innovatieve denkvaardigheden in het onderwijs.

Co creëren met kinderen: Design Fiction & Innovatie
In deze interactieve workshop maak je kennis met de basis van Design Fiction. Na een korte intro over innovatie, werk je samen aan een fictief innovatief ontwerp. Je doorloopt het creatieve proces en ervaart de kracht van co-creatie. Nieuwsgierigheid en creativiteit worden geprikkeld. En we creëren een veilig speelveld, waar ruimte is om samen te onderzoeken, te experimenteren en te innoveren. Innoveren betekent grenzen verleggen. Loskomen van vaste patronen en overtuigingen. Om kunnen gaan met snelle veranderingen, met onzekerheid en het ‘niet-weten’. Denken in mogelijkheden en kansen. Dat vraagt o.a. om een creatieve mindset en ontwikkeling van creatieve denkvaardigheden. Design Fiction is een manier om een mogelijke toekomst met elkaar te verkennen en te creëren. Het daagt je uit aannames te bevragen en overtuigingen te onderzoeken. Het is een aanzet om een open gesprek aan te gaan over de gewenste toekomst.
Danae Bodewes (NED): Leren vindt altijd plaats. Laten we het samen doen!
Danae Bodewes is onderzoeker bij de Fontys-onderzoeksgroep Business Entrepreneurship. Het onderzoek van Danae richt zich op ondernemersgedrag, nieuwsgierigheid, informeel en niet-formeel leren. Haar motto voor onderwijsvernieuwing is: het vergt samenwerking binnen een gemeenschap om betere vaardigheden te ontwikkelen voor een beter leven. 

Leren vindt altijd plaats. Laten we het samen doen!
Als leraren, trainers en onderwijsvernieuwers leren we elke dag hoe we ons onderwijs zo effectief mogelijk kunnen maken. Dus laten we samen leren. Welke 'toekomstige vaardigheden' moeten studenten beheersen? Wat is de meest effectieve manier om deze toekomstige vaardigheden te ontwikkelen? Welke uitdagingen moeten we overwinnen? Fontys University of Applied Sciences interviewde haar belangrijkste stakeholders (studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld) over deze drie vragen. In deze interactieve workshop delen we onze belangrijkste bevindingen en dagen we je uit om dezelfde vragen te beantwoorden. Wat kan de workshop voor jou betekenen? Samen gaan we aan de slag en reflecteren we over hoe we zelf denken over toekomst bestendig onderwijs. Wat verwacht jij? Wat verwachten wij? Wat kunnen we van elkaar leren? Spreken we dezelfde taal? En welke houding hebben we nodig om dit toekomstbestendig onderwijs samen te ontwikkelen? Hebben we genoeg gemeenschappelijke grond en gevoel van urgentie om samen te werken? Zijn we klaar om samen te werken en samen de toekomst van het onderwijs vorm te geven? Durf jij na deze workshop anders te kijken naar je eigen toekomstbestendige onderwijspraktijk?
Toby Can (GBR): The Halcyon London International School
Toby Can is the Student Wellbeing Lead at Halcyon International School in London. He is a contributor to the International Baccalaureate's Social & Emotional Learning Committee, is a member of the European Network for Social & Emotional Competencies and led the Character Competency for Ecolint's 21st Learning programme in Geneva. After twenty years of school based experience. Toby is committed to developing practise that is relevant, transformative and nurturing.

Introducing Halcyon London International School.
In this session Toby will provide a short introduction of Halcyon School in three parts:
  • Understanding how we optimise our conditions to support independent learning.
  • Sharing evidence of how we nurture student wellbeing.
  • Explaining what’s next for our community and why.
Toby would like to use the majority of time in conversation with participants and will facilitate a lively and interactive session. This session will be joined by Barry Mansfield, Director and remotely by members of the student community.
Marvin Corneille (NED): Leren via ondernemerschap door leerlingen: DUH!
Marvin Corneille is Cultuurbegeleider bij de Openbare basisscholen in Helmond en heeft zowel een leraren- als een kunstacademie-achtergrond. Naast het werken in het onderwijs heeft hij een eigen ontwerpbureau.

Leren via ondernemerschap door leerlingen: DUH!
DUH! betekent Design uit Helmond en staat voor het cultuurproject dat ieder schooljaar terugkeert binnen de Openbare basisscholen in Helmond.
4 Jaar geleden is DUH! ontstaan als project rondom designeducatie, met als eindresultaat een grote expositie van alle OBSH-scholen in een groot leegstaand pand. Ondertussen is DUH! doorontwikkeld tot een "onderneming", in dit geval een kunstuitleen die gerund wordt door leerlingen van de OBSH-scholen. Het is een reizend project en iedere klas, groep binnen OBSH kunnen DUH! een periode draaien of een onderdeel zijn. Van het maken van kunst, het plegen van acquisitie en het beheren van de administratie, alles wordt behandeld. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen begrijpen dat cultuurprojecten een kop en een staart hebben en dat er meer talenten en samenwerkingen nodig zijn om mooie projecten vorm te geven. We geven kunst betekenis en onze leerlingen leren wat eigenaarschap en verbinding is.
In mijn presentatie wil ik jullie graag meenemen in het verhaal achter DUH!
Hannah Downs en Lotte Cornelissen (NED): Agora: Vergeet wat je weet over onderwijzen!

“Een school zonder rooster, zonder vakken en zonder huiswerk. Voor de leerlingen van laboratoriumschool Agora in Roermond is het heel normaal. De school is nu drie jaar bezig en de eerste leerlingen deden dit jaar eindexamen.
"Het is een heel vernieuwende school. De leerlingen beslissen zelf wat ze willen leren en wanneer. Er zijn geen leraren, maar coaches en experts die je begeleiden", vertelt de 15-jarige Lynn. Dat ze drie kwartier moet fietsen naar de school, neemt ze graag voor lief.
Lynn en haar ouders hebben bewust voor Agora gekozen. Dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces, spreekt ze juist heel erg aan. "Als ze niks doen, ervaren ze meteen dat het consequenties heeft", zegt moeder Jinny.

Onderzoeken wat je zelf interessant vindt
Scholen in heel Nederland experimenteren met vernieuwde vormen van onderwijs, maar Agora gaat het verst door het traditionele model volledig los te laten. Volgens Sjef Drummen, bedenker van de school, is het onderwijs zoals wij dat kennen over zijn houdbaarheidsdatum heen. "Vanwege de sterk teruglopende motivatie van leerlingen en de oplopende werkdruk voor leraren."
Het concept dat hij bedacht, is populair. Agora telt inmiddels 180 leerlingen. Alle leeftijden en verschillende leerniveaus - vmbo, havo en vwo - werken naast elkaar. Wat de leerlingen onderzoeken bepalen ze zelf, met behulp van de coach.
Ze werken in zogenoemde challenges, onderzoeksprojecten. De onderwerpen van die projecten lopen heel erg uiteen. In de eerste jaren mag het eigenlijk overal over gaan. Als de leerlingen het maar zelf interessant vinden.” (uit artikel geschreven n.a.v. Nieuwsuur, door Linda de Groot en Karin Bakker)
In het eerste deel van deze sessie dompelt Rob Houben jullie onder in het waarom en hoe van het Agoriaanse gedachtegoed. Vervolgens zal hij jullie de ruimte geven om samen met hem, zijn collega’s en leerlingen te brainstormen en op zoek te gaan naar toepassingen in jullie eigen praktijk.

Nog niet bekend met Agora?
Bekijk dan dit artikel van de NOS (onderaan is de Nieuwsuur uitzending te vinden) of dit artikel eens.
Stella van der Wal-Maris en Cindy Teunissen (NED): Samen duurzaam leven en ontwikkelen
Dr. Stella van der Wal-Maris is als lector Toekomstgericht Onderwijs verbonden aan vier pabo’s: de Marnix Academie, de iPabo, De Kempel en Iselinge. Stella leidt het Onderzoeksprogramma ‘Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap’. Leren sociaal te ondernemen richt zich enerzijds op het ontwikkelen van compassie, empathie en zorgzaamheid, en anderzijds op het leren creëren van waarde gericht op duurzaam samenleven en ontwikkelen.
Cindy Teunissen is als docent verbonden aan de Marnix Academie, en heeft de vierdejaars studenten begeleid bij de ontwikkeling van de games waarin empathieontwikkeling centraal staat. Zowel Stella als Cindy participeren in het internationale project UKids.

Samen duurzaam leven en ontwikkelen – een appél op de lerarenopleiding
Hoog op de internationale ontwikkelagenda staat het samen vormgeven van een duurzame toekomst. De vraag hoe dat aan te pakken houdt veel mensen binnen en buiten het onderwijs bezig, en het is dan ook een cruciale vraag voor de lerarenopleidingen. In een project, UKids, onderzoeken pabo’s uit Finland, Denemarken, Hongarije, Oostenrijk Portugal en de Marnix Academie, een pabo in Utrecht, gezamenlijk hoe we maatschappelijk betrokken leraren kunnen opleiden die zelf actief kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst, en die sociaal ondernemerschap kunnen stimuleren bij hun leerlingen. In deze workshop staat in eerste instantie het leren op de lerarenopleiding centraal, maar indirect ook het leren in de basisschool. Vierdejaars studenten ontwikkelen games voor het basisonderwijs die het stimuleren van empathie beogen. Compassie, empathie en zorgzaamheid worden gezien als belangrijke drijfveren voor sociaal ondernemerschap. We schetsen kort het ontwerpproces dat de studenten doorlopen en hun competentieontwikkeling. Vervolgens verkennen we in kleine groepen een spel. De workshop mondt uit in het reflecteren op de gekozen werkwijze en het verkennen van andere mogelijkheden voor het opleiden tot onderwijsprofessionals die mee vorm kunnen geven aan een duurzame toekomst. Ook wordt de potentie van de games voor het ontwikkelen van empathie bij basisschoolleerlingen besproken.