0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

The Future is Now!

Co-creëren van betekenisvol onderwijs
5-6 juni 2019 - Pre-conference 4 juni 2019
Hogeschool de Kempel

International Learning Festival

Hogeschool de Kempel (Helmond) organiseert op 5 en 6 juni 2019, in samenwerking met het Taos Institute (USA) en UngInvest AIB (Norway), het Learning Festival The Future is Now! 

De conferentie betreft een International Learning Festival waarin co-creatie van betekenisvol onderwijs centraal staat. Onze jeugd is er klaar voor! Tijdens het festival delen, verkennen en creëren we nieuwe ideeën en praktijken die ten goede komen aan het welbevinden en welzijn van kinderen en jongeren in ons onderwijssysteem.

De samenleving verandert in een rap tempo. Nieuwe ideeën, innovaties, bewegingen en uitdagingen verspreiden zich over de hele wereld. Nieuwe technologieën transformeren niet alleen het leerlandschap maar ook het culturele leven. Onze kinderen en jongeren leven in een wereld met een ongekende hoeveelheid informatie, meningen en waarden.

De noodzaak om stil te staan bij de wijze waarop we onderwijs verzorgen en organiseren is nog nooit zo groot geweest. Toch zien we dat onderwijsinstellingen voortbouwen op ideeën uit de vorige eeuw. Hoe kunnen we onze kinderen en jeugd voorbereiden op de toekomst, wanneer de toekomst nu is? Dit onderzoeken we graag met u tijdens het festival, op zoek naar een wijze waarop onderwijs kan floreren in de wereld van de 21ste eeuw.Doelgroep

De conferentie is bedoeld voor leraren, wetenschappers, schoolleiders en bestuurders, zorgverlenende professionals, vertegenwoordigers van schoolbesturen, overheid - en studenten!

We verheugen ons op je komst in Helmond. Lees de flyer over het International Learning Festival hier.