0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route
Hogeschool de Kempel - Nascholing

Voortgaande Professionalisering 

Voor leraren met lef. Door leraren met lef! 

Partner voor voortgaande professionalisering 

Als onderwijsprofessional ben je nooit uitgeleerd. De complexiteit van onze huidige maatschappij en de snelheid waarmee ze zich ontwikkelt, stellen continu nieuwe eisen. Dus wil je blijven meebewegen, anticiperen en professionaliseren. Hogeschool de Kempel helpt je daarbij.

 

Inspirerend nascholingsaanbod

Voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in de regio is Hogeschool de Kempel dé partner voor voortgaande professionalisering. Wij bieden je een inspirerend nascholingsaanbod met een sterk praktijkgericht karakter, gevoed vanuit wetenschappelijke inzichten.

Je kunt bij ons trainingen, events (inspiratiemomenten), post-hbo-opleidingen en masteropleidingen volgen op het vlak van pedagogiek, persoonlijk leiderschap en vakmanschap. Daarnaast bieden we scholen maatwerkoplossingen voor onderzoek en teamleren. Bekijk ons complete aanbod of bel ons voor een afspraak (0492-531999). 

Ook bekend als de beste pabo van Nederland

Je kent Hogeschool de Kempel ongetwijfeld  als hoog aangeschreven pedagogische academie basisonderwijs. Volgens Keuzegids Hbo 2019 zijn we ook dit jaar weer de beste pabo van Nederland. Voor het vierde jaar op rij. Diezelfde kwaliteit mag je van ons verwachten als het gaat om nascholing, innovatie en schoolontwikkeling. 

Onze ambitie: samen met jou het basisonderwijs elke dag beter maken

Als onderwijsprofessional ben je de spil van het leren op school. Vooral als je zelf voor de klas staat. Wij willen voor jouw ontwikkeling de spil zijn. Samen met jou willen we het basisonderwijs elke dag beter maken.

Hoe we die ambitie waarmaken?
1. Door je een uitgebreid professionaliseringsprogramma te bieden waarmee jij jezelf, je collega’s en je school verder ontwikkelt. Een programma dat zorgvuldig is afgestemd op het werkveld.
2. Door basisscholen en onderwijspartners maatwerkoplossingen te bieden. Denk hierbij aan co-creatie, teamleren en onderzoek.
3. Door samenwerkingen aan te gaan met basisscholen en andere partners in het onderwijsveld.

Zo is Hogeschool de Kempel mede-initiatiefnemer van ‘De Opleidingsschool’. Een werk- en leergemeenschap waarin we samen met zeven regionale basisschoolbesturen intensief samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs doorlopend te verbeteren.
Daarnaast participeren we in Radiant Lerarenopleidingen. Een samenwerkingsverband waarin we samen met 8 andere hogescholen onze kennis en kracht bundelen voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Le(ra)ren met lef

Wat we van jou vragen is lef. Want daar groeit het onderwijs van. Daar worden basisscholen beter van. Onderwijsprofessionals die continu hun eigen comfortzone oprekken. Doordat ze eigenheid ontwikkelen. Afstemming en verbinding realiseren. En blijvend gericht zijn op ontwikkeling. 

Programma voortgaande professionalisering voor leraren met lef, door leraren met lef!


Het aanbod voor 2018-2019 is tot stand gekomen in samenwerking met het werkveld en richt zich primair op leraren. De thema’s pedagogische opdracht, persoonlijk leiderschap en vakmanschap vormen de drie pijlers. Binnen deze pijlers bieden we je trainingen, inspiratiemomenten, post-hbo opleidingen en masteropleidingen. 

Eigenheid ontwikkelen is de rode draad door ons pedagogische nascholingsaanbod. Afstemmen en verbinden is het centrale thema bij ons programma rondom persoonlijk leiderschap. Blijvende gerichtheid op ontwikkeling is het achterliggende motief van ons vakinhoudelijke programma. 

Leren van en met ervaren docenten

Je krijgt les van ervaren, kundige docenten die verbonden zijn aan Hogeschool de Kempel. Ze kennen de praktijk van het basisonderwijs en de toepassing van onderwijsconcepten van dichtbij.We werken met deskundigen die een rol als vakexpert, auteur of onderzoeker combineren met een rol als docent. Ons eigen lectoraat en onderzoekscentrum ondersteunen hen hierbij. Door deze mix van kwaliteiten kunnen we vraaggestuurd werken en ook opleidingstrajecten op maat bieden.

Geaccrediteerde en gecertificeerde nascholing

Als hogeschool zijn we geaccrediteerd door het onafhankelijk kwaliteitsinstituut de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Veel van onze opleidingen zijn daarnaast nog gecertificeerd door de stichting Post HBO of een andere landelijke beroeps- of onderwijsvereniging.

Heb je vragen? Laat het ons weten! 

Martine Bouwes
Manager Voortgaande Professionalisering

professionalisering@kempel.nl
Tel. 0492-531999