​Hogeschool de Kempel werkt met zeven andere pabo's samen in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). De Kempel is betrokken bij de volgende projecten:

Omgaan met Professionele Identiteitsspanningen op de werkplek

Veel aanstaande en beginnende leraren ervaren spanningen bij het ontwikkelen van hun persoonlijk meesterschap. Hogeschool de Kempel onderzocht samen met Christelijke Hogeschool Ede en Iselinge Hogeschool welke professionele identiteitsspanningen leraren ervaren en hoe zij hiermee kunnen omgaan.

Professionele identiteitsspanningen spelen op momenten dat leraren een conflict ervaren tussen wat zij persoonlijk relevant vinden en wat zij belangrijk vinden voor hun beroep. Meer informatie

Toolbox Professionele identiteitsspanningen
Met de de Toolbox Professionele Identiteitsspanningen kunnen de spanningen concreet bespreekbaar gemaakt worden. Aanstaande en beginnende leraren leren er zo mee om te gaan in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Een leraar blijf je altijd, professionele dialoogvormen

In het project 'Leraren en hun verhalen' verzamelden Jos Castelijns en Bas van den Berg de verhalen van 27 basisschoolleraren over hun professionele loopbaan. De verhalen zijn gebundeld in het boek 'Een leraar blijf je altijd'.

In het boek staan de dilemma's centraal, die beginnende en ervaren leraren en schoolleiders ervaren in hun beroep. Professionele dilemma's die vragen oproepen als: Wat is nu eigenlijk goed onderwijs? Wie ben ik als leraar? Waar sta ik voor? Wanneer ben ik een goede leraar?

Het boek moedigt leraren aan om hun eigen verhaal te vertellen over de spanningen en dilemma's, maar ook over de energiebronnen die ervoor zorgen dat zij hun werk volhouden en met plezier blijven doen. Meer informatie

Toolbox Professionele Dialoog
De Toolbox Professionele Dialoog biedt handvatten om samen met collega's te zoeken naar antwoorden, die het zelfvertrouwen en de beroepstrots stimuleren. De materialen zijn bedoeld voor begeleiders, niet om vrij verspreid te worden. In de toolbox is ook het boek 'Een leraar blijf je altijd' opgenomen.

Professionele dilemma's van lerarenopleiders

In dit lopende project voeren leraren, managers en bestuurders van opleidingen een professionele dialoog over dilemma's die zij in hun beroep tegenkomen. In deze dialoog beantwoorden zij vragen als 'Wie zijn wij als organisatie (identiteit)?' en 'Waar staan wij voor (missie)?'. Kennis, werkvormen en ervaringen uit dit project kunnen andere opleidingen ondersteunen, die een organisatiecultuur ontwikkelen op basis van persoonlijk meesterschap. Meer informatie

Leren met aandacht

Het project Leren met aandacht ondersteunt studenten bij het ontwikkelen van hun professionele identiteit. Persoonlijk meesterschap heeft te maken met bewustwording en persoonsvorming. Op diverse momenten in de opleiding besteedt De Kempel daar aandacht aan: het introductiekamp, de projectdagen, de Eifel- en Ardennentrektocht, etc. Via de App Leren met aandacht verbinden studenten betekenisvolle ervaringen met elementaire levensvragen. Meer informatie


 

 

 

CEPM-projectleider
Jeannette Geldens

j.geldens@kempel.nl

 

CEPM-projectleider
Jos Castelijns


j.castelijns@kempel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPM-projectleider
Frans van der Maden