Aanmelden
​​Lesgeven leer je alleen in de praktijk. Daarom loop je meteen vanaf de eerste maand van de opleiding stage op de basisschool.

Gedurende de opleiding doorloop je vier fasen die je groei als leerkracht weergeven:

  1. de opleidingsbekwame fase (eerste jaar): je oriënteert je op het onderwijs in je stagegroep en je wordt beoordeeld op je geschiktheid voor het beroep;
  2. de beroepsbekwame fase (tweede jaar): je ontwikkelt kennis en vaardigheden om didactisch verantwoorde lessen te verzorgen;
  3. de werkplekbekwame fase (derde jaar): je werkt doelgericht aan de competenties, waarbij je afstemt op de niveaus in je stagegroep en je blikveld verbreedt van stagegroep naar stageschool;
  4. de startbekwame fase (vierde jaar): je toont binnen de complexiteit van taken aan dat je bent uitgegroeid tot startbekwaam leraar.