Aanmelden

​In september 2014 is het project ‘Samen opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa' officieel gestart. Hierin werken zestien basisscholen samen met Hogeschool de Kempel aan actuele thema’s, zoals omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en de begeleiding van beginnende leraren. 

Samen leren op de werkplek

​Het project onderstreept dat praktijk en lerarenopleiding geen gescheiden werelden zijn. Samen opleiden is samen leren van het werk op de werkplek, plus samen leren over het werk op de lerarenopleiding. Iedere themawerkgroep vertaalt de onderzoeksresultaten naar kennis die bruikbaar is voor andere basisscholen of lerarenopleidingen.

 

samenopleiden.JPG​Meer Informatie

Bekijk de website van het project Samen Opleiden