Aanmelden

​Jaarlijks worden er twee mentorenbijeenkomsten georganiseerd voor mentoren van eerste- tot en met derdejaars studenten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de mentoren informatie over de opleiding en de opzet van de stage. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen of met de jaarcoördinator van een fase te spreken.

Afstemmen op werkveld 

Aanwezigheid van mentoren stellen wij zeer op prijs, omdat de bijeenkomsten goede momenten zijn om af te stemmen met het werkveld en signalen mee te nemen.

Voor mentoren die studenten in de afstudeerfase begeleiden (K3-fase)  zijn er drie mentorenbijeenkomsten, omdat er naast het begeleiden van de stage ook samenwerking is op het gebied van het Meesterstuk (afstudeerwerkstuk).


Powerpoints mentorenbijeenkomst oktober 2017:

* Eerstejaars

* Tweedejaars

* Derdejaars