Aanmelden
  
  
Afbeeldingsgrootte
  
  
dia1.jpg
  
1263 x 395490 KB 28-11-2016 10:08
dia1_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia2.jpg
  
1263 x 395449 KB 28-11-2016 10:08
dia2_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia3.jpg
  
1263 x 395354 KB 28-11-2016 10:08
dia3_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia4.jpg
  
1263 x 395458 KB 28-11-2016 10:08
dia5.jpg
  
1263 x 395389 KB 28-11-2016 10:08
dia6.jpg
  
1263 x 395232 KB 28-11-2016 10:08
​​​Ik realiseer mijn toekomstdro​men Een goede start Aanmelden​​​

 

 

Afscheid Sjef Schmiermann34752815-1-2017 09:23:04http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Op 12 januari nam Sjef Schmiermann afscheid van zijn collega's op De Kempel. Hij gaat genieten van zijn pensioen. Voor de kerstvakantie gaf hij zijn laatste geschiedeniscollege aan studenten.</p><p>Tijdens het afscheid van collega's werden zijn markante en aimabele persoonlijkheid en vakmanschap belicht. Na 25 jaar Kempel waren er veel anecdotes te vertellen over Sjef. Als docent gaf hij het vak geschiedenis kleur op een eigen humoristische manier. Als organisator en presentator van vele feestelijke momenten, waaronder alle diplomeringszittingen en propedeuse-uitreikingen, laat hij een onuitwisbare indruk achter. Als collega gaat het Kempelteam hem missen.</p><h3>Bril eigen leven</h3><p>Op 22 december gaf Sjef zijn laatste college over de gebeurtenissen in de tweede helft van de vorige eeuw, bekeken door de bril van zijn eigen leven. Hij startte bij de wederopbouw na de oorlog en het moment waarop hij als tweejarige de eerste steen van zijn oudelijk huis legde op 6 september 1954.&#160;Van de&#160;Koude Oorlog, de rol van het katholicisme, de val van de muur, veranderde verhoudingen tussen kinderen en ouders tot aan technologische vernieuwingen en een veelkleurige maatschappij. Alles kreeg een plek, naast vrolijke maar ook droevige momenten&#160;uit zijn eigen&#160;leven.&#160;&#160;</p><p>In het onderwijs blijft het om een paar punten draaien, vindt Sjef&#58; &quot;Als de communicatie goed is, als je geniet van je werk, als je in staat bent luchtigheid aan onderwijs te geven, doe je het goed. Dat zijn de dingen die altijd hetzelfde blijven.&quot; Een hoopgevende&#160;boodschap voor&#160;de studenten in een bomvolle collegezaal, die hem huldigden met een lied en een ovationeel applaus.</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Afscheid%20Sjef/personeel.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;610px;" /></p><p>&#160;<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Afscheid%20Sjef/met%20Tilly.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;610px;" /></p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Afscheid%20Sjef/Sjef%20afscheidscollege.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;626px;" /></p>​Op 12 januari nam Sjef Schmiermann afscheid van zijn collega's op De Kempel. Hij gaat genieten van zijn pensioen. Voor de kerstvakantie gaf hij zijn laatste college geschiedenis aan studenten.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Afscheid%20Sjef/sprekend.jpg" width="407" style="BORDER&#58;0px solid;" />
'Heel De Kempel bakt' € 3500,- voor Gambia785623-12-2016 15:11:18http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​De kerstactie 'Heel de Kempel bakt' leverde &#160;€ 3500,- op voor een school in&#160;Gambia.&#160;Inge van Kemenade uit 4K levert dit bedrag, aangevuld persoonlijk af.&#160;Klas 1F won met de mooiste en lekkerste taart.</p><p>Ieder jaar zamelen studenten&#160;geld in voor een goed doel. Al een paar jaar gaat het geld naar de Stichting Hand in Hand Gambia, die is opgezet door twee oud-Kempelstudenten&#58; Maartje Heger en Loes Hirdes. Dit jaar loopt vierdejaars Inge van Kemenade&#160;drie maanden stage op de Faraba Banta Basic Cycle School. Ze gaat daar lesgeven in het kader van haar internationale stage. <span aria-hidden="true"></span>Doel is ook de school verder te helpen. </p><p>Uit verhalen hoorde ze dat de school alleen maar over een voetbal en een volleybalnet beschikt. Via de Stichting Sports for Children brengt ze nu, naast het bedrag van De Kempel, een volle zeecontainer met opgeknapte gymmaterialen naar Gambia. Genoeg materiaal voor vier scholen.</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/kerstactie%202016/school%20Gambia.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;266px;" /></p><h3>€ 350,- uit deeltijdklas 1A</h3><p>Eenenveertig klassen doken de keuken in&#160;onder het motto&#160;van 'Heel de Kempel bakt'. Deeltijdklas 1A vermenigvuldigde het startkapitaal van € 25,-&#160;met 14 en leverde een eindbedrag van € 350,- in.&#160;Alle klassen samen zorgen voor&#160;€ 2900,-, een bedrag dat door het bestuur van De Kempel werd aangevuld tot € 3500,-.&#160; Op de prachtige taarten kon gestemd worden door studenten. De drie taarten van klassen 1F, 2B en 2C gingen naar de eindronde in de kerstviering. Yvonne Franzen, Sjef Schmiermann&#160;en Ciska van de catering vervulden de rol van Janny en Robèrt&#160;uit Heel Holland bakt. De taart van klas 1F smaakte het beste, maar de taarten van 2B en 2C waren ook bijzonder mooi.</p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;50%;height&#58;31px;"><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/kerstactie%202016/Taart%202B.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;267px;" /></p><h3>Taart 2B</h3></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;50%;height&#58;31px;"><p>​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/kerstactie%202016/Taart%202C.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;266px;" /></p><h3>Taart 2C</h3></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>De kerstactie 'Heel de Kempel bakt' leverde € 3500,- op voor een school in Gambia. Inge van Kemenade uit 4K levert dit bedrag persoonlijk af. Klas 1F won met de mooiste en lekkerste taart.<img alt="" height="231" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/kerstactie%202016/Taart%201F.jpg" width="337" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Voorbereiding op toelatingstoetsen792429-11-2016 15:42:02http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Wil je goed voorbereid naar de pabo-toelatingstoetsen? Doe dan mee aan het voorscholingsprogramma op De Kempel. In twee trainingsavonden weet je waar de toetsen over gaan en maak je&#160;proeftoetsen. Je ontvangt&#160;ook een digitaal zelfstudiepakket.</p><p>Zoals je weet, zijn er drie landelijk toelatingstoetsen voor de pabo&#58; geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Je moet een&#160;toets maken voor de&#160;vakken&#160;die niet in je eindexamenpakket zitten. Daarmee toon je aan dat je een voldoende kennisniveau hebt voor dat vak. Havisten maken&#160;een of twee van&#160;de drie&#160;toetsen. Mbo'ers maken ze alle drie, omdat zij deze vakken meestal niet op eindexamenniveau hebben gevolgd. Vwo'ers hoeven geen toets te maken.</p><h3>Aanmelden&#160;&#160;</h3><p>Kijk&#160;<a href="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Toelatingstoetsen%201617/Toelatingstoetsen.PNG">hier </a>voor de data. <a href="/Opleidingen/Eengoedestart/Paginas/Inschrijving-Voorscholingsaanbod.aspx">Meld je hier aan</a>!</p><p>&#160;</p><strong><font color="#ff331a" face="DIN-Bold" size="2"><font color="#ff331a" face="DIN-Bold" size="2"><font color="#ff331a" face="DIN-Bold" size="2"><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p></font><p align="LEFT">&#160;</p></font><p align="LEFT">&#160;</p></font><p align="LEFT">&#160;</p></strong><p align="LEFT">&#160;</p><font face="DIN-Regular" size="1"><p align="LEFT">&#160;</p><font face="DIN-Regular" size="1"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p></font></font>Wil je goed voorbereid naar de pabo-toelatingstoetsen? Doe dan mee aan het voorscholingsprogramma op De Kempel.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Toelatingstoetsen%201617/Afbeelding%20toelatingstoetsen.PNG" width="396" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nascholingsaanbod 'Evalueren om te leren'791617-11-2016 16:13:28http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Hoe stimuleren leraren&#160;leerlingen&#160;hun leerproces te verwoorden? Dit was het thema van het drukbezochte symposium 'Evalueren om te leren' in Meettocreate op 14 december.&#160;</p><p>Jos Castelijns en Diana Baas presenteerden de resultaten van hun onderzoek, waaraan&#160;acht&#160;basisscholen meewerkten.&#160;Het project leverde een handzame 'Toolbox Denken om te leren' op voor wie het zelfregulerend vermogen van kinderen wil bevorderen.</p><p>Steeds meer scholen geven leerlingen regie over hun eigen leerproces. De aanname is dat dit de motivatie en het leren ten goede komt. Voor veel leraren is het een uitdaging om deze aanpak te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk.&#160; Via gesprekken over het leren bevorderen zij de metacognitieve kennis, die leerlingen kunnen gebruiken om hun leerproces te plannen, te controleren en te evalueren. </p><h3>Cursus Evalueren om te leren</h3><p>Tijdens de cursus maak je kennis met een andere manier van denken. In leergesprekken maak je kinderen meer bewust van hun eigen leerproces. Je leert ze zichzelf te reguleren. Dit zelfregulerend vermogen komt ten goede aan het leren, de motivatie en de opbrengsten op diverse vakgebieden. In de cursus leer je werken met diverse materialen uit de Toolbox 'Denken om te Leren'. &#160;</p><p>De cursus duurt 5 woensdagmiddagen van 14.00-16.30 uur. Kosten&#58; € 495,- per deelnemer.<br>Informatie&#58; <a href="mailto&#58;m.wijnen@kempel.nl">m.wijnen@kempel.nl</a>, <a href="mailto&#58;d.baas@kempel.nl">d.baas@kempel.nl</a> en <a href="mailto&#58;j.castelijns@kempel.nl">j.castelijns@kempel.nl</a>, 0492-514400.</p><h3>Schoolontwikkeling Evalueren om te leren</h3><p>Wil je in je eigen school, scholengroep of stichting nader kennismaken met Evalueren om te leren? Het Kenniscenter de Kempel biedt onder andere&#58;</p><ul><li>een dagdeel samen werken aan de ontwikkeling van visie op leren, zelfregulering en evalueren;</li><li>een dagdeel introductie Evalueren om te&#160;leren;</li><li>een inspirerende presentatie voor het team over Evalueren om te leren</li><li>een maatwerktraject Evalueren om te leren.&#160;</li></ul><p>Informatie&#58; <a href="mailto&#58;m.bots@kempel.nl">m.bots@kempel.nl</a> en <a href="mailto&#58;j.castelijns@kempel.nl">j.castelijns@kempel.nl</a>, 0492-514400&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>​Hoe stimuleren leraren leerlingen hun leerproces te verwoorden? Voor wie het zelfregulerend vermogen van leerlingen wil bevorderen is er de cursus 'Evalueren om te leren'. <img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Evalueren%20om%20te%20leren%202016/Evalueren%20om%20te%20leren.PNG" width="337" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Agenda

Lees hier ons magazine Dialoog!

25 januari
Dag van Respect

17 januari en 22 maart
Voorbereiding toelatingstoetsen (Geschiedenis)

24 januari en 23 maart
Voorbereiding toelatingstoetsen
(Natuur en Techniek)

31 januari en 21 maart
Voorbereiding toelatingstoetsen
(Aardrijkskunde)

19 februari
Open Dag
14.00-17.00 uur

 

 

Agenda

Blog

 

 

Scharrelscholen 81475-4-2016 20:39:06324http://www.kempel.nl/Actueel/Blog/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/Actueel/Blog/PublishingImages/scharrelscholen/scharrelscholen.jpg?RenditionID=1" width="100" style="BORDER&#58;0px solid;" />Op een prachtige voorjaarsochtend rijd ik in een door zon overgoten landschap van Zevenaar naar Doesburg.

 Volg ons op