Aanmelden
  
  
Afbeeldingsgrootte
  
  
dia1.jpg
  
1263 x 395183 KB 9-9-2016 14:29
dia1_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia2.jpg
  
1263 x 395132 KB 9-9-2016 14:29
dia2_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia3.jpg
  
1263 x 395198 KB 9-9-2016 14:29
dia3_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia4.jpg
  
1263 x 395172 KB 9-9-2016 14:29
dia5.jpg
  
1263 x 395211 KB 9-9-2016 14:29
​​​Ik realiseer mijn toekomstdro​men Een goede start Aanmelden​​​

 

 

Mooi resultaat taal-en rekentoets4028726-9-2016 15:28:34http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​De derdejaars van het studiejaar 15-16 scoorden bijzonder goed op de landelijke pabo-kennistoetsen.&#160;Vergeleken met andere pabo's komt De Kempel daarmee op&#160;een tweede (taaltoets) en op een vijfde plaats (rekentoets). In de berekening zijn de resultaten van 43 pabolocaties&#160;meegenomen.</p><p>De Vereniging van Hogescholen maakte de scores afgelopen week bekend. Toen ontving minister Bussemaker&#160;het Jaarverslag Landelijke Kennistoetsen 2015-2016 van de Raad voor Kwaliteitsborging.&#160;De raad sprak bewondering uit voor de wijze waarop de pabo’s de afgelopen jaren de kennistoetsen in hun curricula en toetsprogramma’s hebben geïntegreerd.</p><p>Hogeschool de Kempel is trots op de huidige vierdejaars, die afgelopen studiejaar zo'n mooie prestatie hebben neergezet.</p>De derdejaars van het studiejaar 15-16 scoorden bijzonder goed op de landelijke pabo-kennistoetsen. Vergeleken met andere pabo's komt De Kempel daarmee op een tweede (taaltoets) en op een vijfde plaats (rekentoets). <img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Taal-%20en%20rekentoets.jpg" width="295" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Toolbox Professionele identiteitsspanningen16739712-9-2016 14:05:42http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Op 8 september werd de eerste Toolbox Professionele identiteitsspanningen uitgereikt aan Jacob Schaap, de voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur van CEPM. De toolbox is een product van de CEPM-werkgroep Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek. Projectleider is dr. Jeannette Geldens, lector Betekenisvol Leren Onderwijzen van het Kempelonderzoekscentrum. </p><p>Drie lerarenopleidingen onderzochten welke professionele identiteitsspanningen&#160; aanstaande en beginnende leraren ervaren op de werkplek en hoe zij hiermee kunnen omgaan. Hogeschool de Kempel werkte binnen dit project&#160;samen met Christelijke Hogeschool Ede en Iselinge Hogeschool.</p><p>Het onderzoek onder 252 aanstaande en beginnende leraren en hun begeleiders resulteerde in een handzame Toolbox. Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren kunnen deze Toolbox gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan.</p><p>Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek (Diepe, 2014; Geldens &amp; Eersel, 2014; Pillen, 2013; Ploeg &amp; Scholte, 2004) is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Leraren ervaren dan een conflict tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).</p><p>Uit wetenschappelijk onderzoek van Pillen (2013) kwamen 13 spanningen naar voren. In het praktijk-interventieonderzoek van CEPM is daaraan een veertiende toegevoegd en bleken de meest voorkomende spanningen&#58;</p><ul><li>Zorg willen dragen voor leerlingen versus de verwachting om te onderwijzen</li><li>Het gevoel van niet competent zijn in termen van kennis versus de verwachting om een expert te zijn</li><li>Ervaren van een verschil tussen de eigen, vaak impliciete theorieën en de theorieën die relevant zijn voor het lesgeven</li><li>Balans werk en privé en werkdruk van het leraarsberoep</li><li>Tijd willen steken in het oefenen van lesgeven versus de druk ervaren om tijd te investeren in andere taken die deel zijn van de leraarstaken</li></ul><p>Professionele identiteitsspanningen kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over eigen handelen. Ze kunnen risico op burn-out en uitval vergroten en vormen, mede gezien het komend lerarentekort, een urgent probleem. Het leren omgaan met professionele identiteitsspanningen zorgt voor leraren met een stabiele positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor leerlingen en voor het vak.<br></p><p>Wilt u meer informatie of heeft u interesse? <a href="http&#58;//cepm.nl/over-cepm/opbrengsten/professionele-identiteitsspanningen/">http&#58;//cepm.nl/over-cepm/opbrengsten/professionele-identiteitsspanningen/</a> of mail naar <a href="mailto&#58;j.geldens@kempel.nl">j.geldens@kempel.nl</a></p><p>&#160;</p>Welke spanningen ervaren aanstaande en beginnende leraren in hun baan en hoe leren ze daarmee om te gaan? Op 8 september werd de Toolbox Professionele identiteitsspanningen uitgereikt.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/identiteitsspanningen/def.jpg" width="208" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tropische activiteitenweek 16737912-9-2016 13:13:05http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Het was een&#160;prachtige activiteitenweek.&#160;Het introkamp in Ommel eindigde met de grote circusshow.&#160;De tweedejaars speelden de sterren van de hemel in&#160;de musical. De derdejaars weten&#160;na de basisschooltrektocht precies hoe ze een perfect schoolkamp moeten organiseren.</p><p>Intro-babes 2016</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/intro%20donderdag%20babes.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;218px;" />&#160;</p><p>&#160;Musical Sjakie en de chocoladefabriek voor kinderen van de St. Josephschool uit Beringe (kunstweek)</p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;50%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%201.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;287px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;50%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;285px;" /></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="height&#58;233px;"><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%204.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;294px;" />&#160;</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="height&#58;233px;"><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%205_1584.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;305px;" />&#160;</p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="height&#58;31px;"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%206.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;278px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="height&#58;31px;"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%207.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;285px;" /></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%208.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;284px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%2011.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;297px;" /></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%2013.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;297px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%2015.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;292px;" /></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-0"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-0" rowspan="1">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%209.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;295px;" /></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-0" rowspan="1">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%2014.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;296px;" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p>Slotfoto introkamp</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/slot%20intro.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;528px;" />&#160;</p><p>&#160;<span class="ms-rtestate-write"></span>Circusvoorstelling met 500 kinderen van BS 't Hout (Mierlo-Hout) op introkamp</p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;46%;height&#58;246px;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/Intro%20circus%201.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;279px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;50%;height&#58;246px;"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/Intro%20circus%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;291px;" /></td></tr></tbody></table><p>Generale repetitie musical Sjakie en de chocoladefabriek (kunstweek)</p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;50%;"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/kunstweek%20donderdag%201.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;291px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;50%;"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/kunstweek%20donderdag%202.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;290px;" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p>Ruim 500 leerlingen oefenen voor het&#160;circus&#160;(intro)</p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;39%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/intro%20donderdag%202.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;202px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;50%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/intro%20donderdag%204.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;201px;" /></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;39%;"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/introdonderdag%201.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;283px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/intro%20donderdag%205.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;292px;" /></td></tr></tbody></table><p>&#160;Klas 1E wint de danswedstrijd (intro)</p><p><span class="ms-rtestate-write"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/klas%201A.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;border&#58;0px solid currentcolor;width&#58;592px;" /></span>&#160;</p><p>Toptutoren (intro)</p><p>&#160;<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/tutoren.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;493px;" /></p><p>Klas 2E in het Jeroen Boschmuseum (kunstweek)</p><p>&#160;<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/stedenbezoek%20kunstweek.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;524px;" /></p><p>Slim eten&#160;(basisschooltrektocht) Schminken (intro)</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/Basisschooltrektocht1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;165px;" />&#160;<span class="ms-rtestate-write"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag%203%20intro0.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;175px;" /></span></p><p>Onderweg (basisschooltektocht)</p><table class="ms-rteTable-0" cellspacing="0" style="width&#58;100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;44%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/BST%203.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;252px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;63%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/BST%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;331px;" /></td></tr></tbody></table><p>Voorbereiding circus (intro)</p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;39%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag%203%20intro%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;242px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;50%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag3%20intro%206.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;244px;" /><span class="ms-rtestate-write"></span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;39%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag%203%20intro%203.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;235px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0">​<span class="ms-rtestate-write"><span class="ms-rtestate-write"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag3intro5.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;border&#58;0px solid currentcolor;width&#58;250px;" /></span></span></td></tr></tbody></table><p>The making of the musical (kunstweek) </p><table width="344" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0" style="width&#58;344px;height&#58;360px;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width&#58;50%;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/musical%20draak.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;254px;" /></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width&#58;50%;"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/musical%20Thijs.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;256px;" /></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0"><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/musical%20schilderen%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;265px;" />&#160;</p></td><td class="ms-rteTableOddCol-0"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/musical%20kostuums.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;275px;" /></td></tr></tbody></table><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0" style="height&#58;757px;"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-0"><th class="ms-rteTableHeaderFirstCol-0" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;37%;height&#58;173px;"><p>​Sport 32 graden&#160;Celsius (intro)</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag%202%20intro4.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;241px;" />&#160;</p></th><th class="ms-rteTableHeaderLastCol-0" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;50%;height&#58;173px;"><p>​ </p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag%202%20intro%203.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;239px;" />&#160;</p></th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><th class="ms-rteTableFirstCol-0" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;37%;height&#58;173px;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag%202%20intro%201.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;209px;" /></th><th class="ms-rteTableLastCol-0" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;50%;height&#58;173px;">​<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/dag%202%20intro%202.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;207px;" /></th></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><th class="ms-rteTableFirstCol-0" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;37%;height&#58;173px;"><p>Voorbereiding circus (intro)<img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/voorbereiding%20circus%201.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;277px;" /></p></th><th class="ms-rteTableLastCol-0" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;50%;height&#58;173px;"><p>&#160;</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/voorbereiding%20circus.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;245px;" />&#160;</p></th></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableFirstCol-0" style="width&#58;37%;height&#58;208px;"><p>​Aftrap (intro)</p><p><span class="ms-rtestate-write"></span><span class="ms-rtestate-write"><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/intro%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;border&#58;0px solid currentcolor;width&#58;180px;height&#58;188px;" /></span>&#160;</p></td><td class="ms-rteTableLastCol-0" style="width&#58;50%;height&#58;208px;"><p>​</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/start%20intro.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;247px;" />&#160;</p></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableFirstCol-0" style="width&#58;37%;"><p>​Opening kunstweek</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/kunstweek.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;231px;" />&#160;</p></td><td class="ms-rteTableLastCol-0"><p>​Voorstelling Mees Kees&#160;(Moex)</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/opening%20kunstweek.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;252px;" />&#160;</p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><th class="ms-rteTableFirstCol-0" rowspan="1" colspan="1" style="width&#58;37%;">​</th><td class="ms-rteTableLastCol-0">​</td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Het was een prachtige activiteitenweek. Het introkamp in Ommel eindigde met de grote circusshow. De tweedejaars speelden de sterren van de hemel in de musical. <img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Activiteitenweek%202016/music%203.JPG" width="323" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nieuw studiejaar van start11494530-8-2016 15:42:40http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Het&#160;nieuwe studiejaar ging dinsdag van start voor&#160;alle eerstejaars.&#160;CP'er Daniëlle van Oudenhoven ontving het boekenpakket ter waarde van&#160;€ 750,-, dat zij won op de Open Dag van 19 april.</p><p><img src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Opening%20studiejaar%201617/opening%20studiejaar%20201617.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;288px;" />&#160;</p><p>Bestuurder Marcel Lemmen heette de nieuwe studenten welkom met de Kempelslogan&#58; 'Realiseer je toekomstdromen.' Opleidingscoördinator Mark Wouters reikte de prijs uit.</p><p>&#160;</p>Bij de opening van het nieuwe studiejaar ontving CP'er Daniëlle van Oudenhoven het boekenpakket ter waarde van € 750,-. Zij was de winnaar van de Open Dag-prijs.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Opening%20studiejaar%201617/boekenprijs.JPG" width="323" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Agenda

Lees hier ons magazine Dialoog!

30 september- 1 oktober
Onderwijsbeurs Zuid

4 oktober
Mentorenbijeenkomst P-, K1- en K2-fase (16.30-18.00 uur)

5 oktober
Dag van de leraar

24 oktober
Herfstvakantie

 

 

Agenda

Blog

 

 

Scharrelscholen 1185965-4-2016 20:39:06324http://www.kempel.nl/Actueel/Blog/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/Actueel/Blog/PublishingImages/scharrelscholen/scharrelscholen.jpg?RenditionID=1" width="100" style="BORDER&#58;0px solid;" />Op een prachtige voorjaarsochtend rijd ik in een door zon overgoten landschap van Zevenaar naar Doesburg.

 Volg ons op