Aanmelden
  
  
Afbeeldingsgrootte
  
  
dia1.jpg
  
1263 x 395183 KB 9-9-2016 14:29
dia1_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia2.jpg
  
1263 x 395132 KB 9-9-2016 14:29
dia2_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia3.jpg
  
1263 x 395198 KB 9-9-2016 14:29
dia3_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia4.jpg
  
1263 x 395172 KB 9-9-2016 14:29
dia5.jpg
  
1263 x 395211 KB 9-9-2016 14:29
​​​Ik realiseer mijn toekomstdro​men Een goede start Aanmelden​​​

 

 

Opnieuw beste Nederlandse pabo4593628-9-2016 15:19:27http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​In de Keuzegids Hbo 2017 komt De Kempel opnieuw als beste pabo van Nederland uit de bus. De Kempel voert met 88 punten&#160;de lijst aan, gevolgd door de Katholieke Pabo Zwolle met 80 punten.&#160; <br><br>De Keuzegids meldt&#58; “Ongekroonde koning onder de pabo-opleidingen is De Kempel in Helmond. Dit komt met name door de laaiend enthousiaste studenten. Ze vinden de lesinhoud inspirerend en de begeleiding van hun docenten zeer goed. Ook met de communicatie en de faciliteiten zijn de studenten erg blij.”</p><h3>Kleine hogescholen</h3><p>Vooral een aantal 'kleine hogescholen' krijgt zeer hoge scores.&#160;De Kempel neemt in de top 10 'kleine hogescholen' de derde plaats in.&#160;Deze lijst wordt aangevoerd door twee commerciële opleidingen. De Keuzegids&#58; “Het mooiste komt het laatst&#58; de kleine hogescholen met hooguit 750 eerstejaars. Daar zitten briljantjes tussen. […] Alleen drie zelfstandige pabo’s en de prestigieuze Hotelschool The Hague weten zich als gesubsidieerde scholen in de top tien te vestigen.” </p>​In de Keuzegids Hbo 2017 komt De Kempel opnieuw als beste pabo uit de bus. De Kempel voert met 88 punten de lijst aan, gevolgd door de Katholieke Pabo Zwolle met 80 punten. <img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Keuzegidsen%202017/Child-in-spring-000036521852_Full.jpg" width="378" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Voorleesmarathon op De Kempel4591128-9-2016 13:44:08http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>In de Kinderboekenweek bezoeken 150 basisschoolkinderen de Voorleesmarathon op De Kempel. Op 10 oktober zorgen studenten voor&#160;een speels programma vol voorleesplezier en workshops. Voorleesbus Blikkie van de Bieb is van de partij en er is een boekenmarkt. De opbrengst gaat naar een asielzoekerscentrum in Enschede. Stichting My Book Buddy zorgt daar voor een volledig ingerichte boekenkast voor de&#160;kinderen. <br><br>De toegang is gratis. Wie zin heeft om erbij te zijn, meldt zich aan bij Nikky Wessels&#58; <a href="mailto&#58;n.wessels@kempel.nl">n.wessels@kempel.nl</a>. </p><h3>Waar</h3><p>Meet<strong class="ms-rteForeColor-2">to</strong>create en het gebouw van De Kempel <br>Deurneseweg 1<br>5629 AH Helmond</p><h3>Tijd</h3><p>Ochtendprogramma&#58; 10.00 -12.00 uur<br>Middagprogramma 13.00-15.00 uur</p><h3>Meer informatie</h3><p>Nikky Wessels&#58; <a href="mailto&#58;n.wessels@kempel.nl">n.wessels@kempel.nl</a> </p>In de Kinderboekenweek bezoeken 150 basisschoolkinderen de Voorleesmarathon op De Kempel. Op 10 oktober zorgen studenten voor een speels programma vol voorleesplezier en workshops. <img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Voorleesmarathon%202016/creatieve%20leesbevordering.jpg" width="212" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mooi resultaat taal-en rekentoets4028726-9-2016 15:28:34http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​De derdejaars van het studiejaar 15-16 scoorden bijzonder goed op de landelijke pabo-kennistoetsen.&#160;Vergeleken met andere pabo's komt De Kempel daarmee op&#160;een tweede (taaltoets) en op een vijfde plaats (rekentoets). In de berekening zijn de resultaten van 43 pabolocaties&#160;meegenomen.</p><p>De Vereniging van Hogescholen maakte de scores afgelopen week bekend. Toen ontving minister Bussemaker&#160;het Jaarverslag Landelijke Kennistoetsen 2015-2016 van de Raad voor Kwaliteitsborging.&#160;De raad sprak bewondering uit voor de wijze waarop de pabo’s de afgelopen jaren de kennistoetsen in hun curricula en toetsprogramma’s hebben geïntegreerd.</p><p>Hogeschool de Kempel is trots op de huidige vierdejaars, die afgelopen studiejaar zo'n mooie prestatie hebben neergezet.</p>De derdejaars van het studiejaar 15-16 scoorden bijzonder goed op de landelijke pabo-kennistoetsen. Vergeleken met andere pabo's komt De Kempel daarmee op een tweede (taaltoets) en op een vijfde plaats (rekentoets). <img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Taal-%20en%20rekentoets.jpg" width="295" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Toolbox Professionele identiteitsspanningen16739712-9-2016 14:05:42http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Op 8 september werd de eerste Toolbox Professionele identiteitsspanningen uitgereikt aan Jacob Schaap, de voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur van CEPM. De toolbox is een product van de CEPM-werkgroep Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek. Projectleider is dr. Jeannette Geldens, lector Betekenisvol Leren Onderwijzen van het Kempelonderzoekscentrum. </p><p>Drie lerarenopleidingen onderzochten welke professionele identiteitsspanningen&#160; aanstaande en beginnende leraren ervaren op de werkplek en hoe zij hiermee kunnen omgaan. Hogeschool de Kempel werkte binnen dit project&#160;samen met Christelijke Hogeschool Ede en Iselinge Hogeschool.</p><p>Het onderzoek onder 252 aanstaande en beginnende leraren en hun begeleiders resulteerde in een handzame Toolbox. Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren kunnen deze Toolbox gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan.</p><p>Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek (Diepe, 2014; Geldens &amp; Eersel, 2014; Pillen, 2013; Ploeg &amp; Scholte, 2004) is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Leraren ervaren dan een conflict tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).</p><p>Uit wetenschappelijk onderzoek van Pillen (2013) kwamen 13 spanningen naar voren. In het praktijk-interventieonderzoek van CEPM is daaraan een veertiende toegevoegd en bleken de meest voorkomende spanningen&#58;</p><ul><li>Zorg willen dragen voor leerlingen versus de verwachting om te onderwijzen</li><li>Het gevoel van niet competent zijn in termen van kennis versus de verwachting om een expert te zijn</li><li>Ervaren van een verschil tussen de eigen, vaak impliciete theorieën en de theorieën die relevant zijn voor het lesgeven</li><li>Balans werk en privé en werkdruk van het leraarsberoep</li><li>Tijd willen steken in het oefenen van lesgeven versus de druk ervaren om tijd te investeren in andere taken die deel zijn van de leraarstaken</li></ul><p>Professionele identiteitsspanningen kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over eigen handelen. Ze kunnen risico op burn-out en uitval vergroten en vormen, mede gezien het komend lerarentekort, een urgent probleem. Het leren omgaan met professionele identiteitsspanningen zorgt voor leraren met een stabiele positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor leerlingen en voor het vak.<br></p><p>Wilt u meer informatie of heeft u interesse? <a href="http&#58;//cepm.nl/over-cepm/opbrengsten/professionele-identiteitsspanningen/">http&#58;//cepm.nl/over-cepm/opbrengsten/professionele-identiteitsspanningen/</a> of mail naar <a href="mailto&#58;j.geldens@kempel.nl">j.geldens@kempel.nl</a></p><p>&#160;</p>Welke spanningen ervaren aanstaande en beginnende leraren in hun baan en hoe leren ze daarmee om te gaan? Op 8 september werd de Toolbox Professionele identiteitsspanningen uitgereikt.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/identiteitsspanningen/def.jpg" width="208" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Agenda

Lees hier ons magazine Dialoog!

30 september- 1 oktober
Onderwijsbeurs Zuid

4 oktober
Mentorenbijeenkomst P-, K1- en K2-fase (16.30-18.00 uur)

5 oktober
Dag van de leraar

10 oktober
Voorleesmarathon

24 oktober
Herfstvakantie

 

 

Agenda

Blog

 

 

Scharrelscholen 1185965-4-2016 20:39:06324http://www.kempel.nl/Actueel/Blog/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/Actueel/Blog/PublishingImages/scharrelscholen/scharrelscholen.jpg?RenditionID=1" width="100" style="BORDER&#58;0px solid;" />Op een prachtige voorjaarsochtend rijd ik in een door zon overgoten landschap van Zevenaar naar Doesburg.

 Volg ons op