Aanmelden
  
  
Afbeeldingsgrootte
  
  
dia1.jpg
  
1263 x 395490 KB 28-11-2016 10:08
dia1_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia2.jpg
  
1263 x 395449 KB 28-11-2016 10:08
dia2_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia3.jpg
  
1263 x 395354 KB 28-11-2016 10:08
dia3_1.jpg
  
1263 x 395231 KB 6-7-2016 10:13
dia4.jpg
  
1263 x 395458 KB 28-11-2016 10:08
dia5.jpg
  
1263 x 395389 KB 28-11-2016 10:08
dia6.jpg
  
1263 x 395232 KB 28-11-2016 10:08
​​​Ik realiseer mijn toekomstdro​men Een goede start Aanmelden​​​

 

 

Meer muziek in de klas635881-12-2016 13:01:06http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxFalseaspx<p>Ineens zetten de eerstejaars een gezongen flashmob in tijdens het Pleinconcert. Met deze ludieke actie onderstreepte muziekdocent Willem Heldens het belang van het landelijke project 'Meer muziek in de klas'. Bekijk het filmpje.</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read f7b8d33f-b530-484f-af96-085ea716a6ef" id="div_f7b8d33f-b530-484f-af96-085ea716a6ef"></div><div id="vid_f7b8d33f-b530-484f-af96-085ea716a6ef" style="display&#58;none;"></div></div><p>Uit onderzoek blijkt dat kinderen op maar 7% van de basisscholen regelmatig muziekles krijgen. Omdat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen heeft het ministerie van OCW een bedrag beschikbaar gesteld samen met de Van den Ende Foundation. Via de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen nu meer en betere muzieklessen verzorgen, leerkrachten of muziekdocenten opleiden en samenwerken met de lokale muziekscholen, verenigingen, muziekgezelschappen of poppodia. </p><h3>Koorzingen op De Kempel</h3><p>Met een incidentele muziek- of zangles ontwikkel je geen muzikale vaardigheden. Dat geldt niet alleen voor de basisschool, maar ook voor&#160;de pabo. Daarom staat sinds dit studiejaar 'koorzingen' op het voltijdprogramma van De Kempel. Zo krijgen studenten de muzikale vaardigheden onder de knie, waarmee zij kinderen op de basisschool leren zingen en enthousiast maken voor muziek. Ook is vanaf september een post-hbo-opleiding Muziekspecialist gestart, waaraan 19 basisschoolleraren deelnemen. De muziekspecialisten zetten op hun school de doorgaande leerlijnen voor het vak muziek uit, beheren en bewaken deze en ondersteunen hun collega's.</p>Ineens zetten de eerstejaars een gezongen flashmob in tijdens het Pleinconcert. Met deze ludieke actie onderstreepte muziekdocent Willem Heldens het belang van 'Meer muziek in de klas'. Bekijk het filmpje.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Meer%20muziek%20in%20de%20klas/Meer%20muziek%20in%20de%20klas%20Knipsel.PNG" width="428" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Conferentie Krachtig Onderwijs6062430-11-2016 15:41:58http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxFalseaspx<p>​Op woensdag 14 december wordt de conferentie Krachtig Onderwijs georganiseerd voor&#160;tweedejaars. Zij&#160;maken dan kennis met vernieuwende scholen uit de omgeving. Key-notespeakers zijn de Geluksvogels Ingrid Nagtzaam en Merlijn Wentzel.</p><h3>Deelnemende scholen&#58;</h3><p>Jenaplanschool Antonius Abt<br>De Antoniusschool (Dalton)<br>OBS De Ranonkel<br>Mondomijn<br>Vrijeschool Peelland<br>Petrus’ Banden<br>Kindcentrum Platijn (OGO)<br>Praktijkschool Eindhoven<br>Trudoschool (W&amp;T)</p><h3>Programma</h3><p>9.00-9.15 Inloop met koffie/thee<br>9.15-10.00 Opening Marja Wijnen<br>10.00-10.40 Workshop 1<br>10.45-11.25 Workshop 2<br>11.25-11.45 Pauze<br>11.45-12.25 Workshop 3<br>12.25-13.15 Lunch verzorgd door de Kempel<br>13.15-14.00 Key-note Geluksvogels Ingrid Nagtzaam &amp; Merlijn Wentzel<br>14.10-14.50 Workshop 4<br>15.00-15.40 Workshop 5<br>15.45-16.00 Afsluiting in de collegezaal<br>16.00-16.45 Afsluitende borrel</p>Op woensdag 14 december wordt de conferentie Krachtig Onderwijs georganiseerd voor tweedejaars. Zij maken dan kennis met vernieuwende scholen uit de omgeving.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Conferentie%20Krachtig%20Onderwijs/Conferentie%20krachtig%20onderwijs.PNG" width="291" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Voorbereiding op toelatingstoetsen5865829-11-2016 15:42:02http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxFalseaspx<p>​Wil je goed voorbereid naar de pabo-toelatingstoetsen? Doe dan mee aan het voorscholingsprogramma op De Kempel. In twee trainingsavonden weet je waar de toetsen over gaan en maak je&#160;proeftoetsen. Je ontvangt&#160;ook een digitaal zelfstudiepakket.</p><p>Zoals je weet, zijn er drie landelijk toelatingstoetsen voor de pabo&#58; geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Je moet een&#160;toets maken voor de&#160;vakken&#160;die niet in je eindexamenpakket zitten. Daarmee toon je aan dat je een voldoende kennisniveau hebt voor dat vak. Havisten maken&#160;een of twee van&#160;de drie&#160;toetsen. Mbo'ers maken ze alle drie, omdat zij deze vakken meestal niet op eindexamenniveau hebben gevolgd. Vwo'ers hoeven geen toets te maken.</p><h3>Aanmelden&#160;&#160;</h3><p>Kijk&#160;<a href="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Toelatingstoetsen%201617/Toelatingstoetsen.PNG">hier </a>voor de data. <a href="/Opleidingen/Eengoedestart/Paginas/Inschrijving-Voorscholingsaanbod.aspx">Meld je hier aan</a>!</p><p>&#160;</p><strong><font color="#ff331a" face="DIN-Bold" size="2"><font color="#ff331a" face="DIN-Bold" size="2"><font color="#ff331a" face="DIN-Bold" size="2"><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p><p align="LEFT">&#160;</p></font><p align="LEFT">&#160;</p></font><p align="LEFT">&#160;</p></font><p align="LEFT">&#160;</p></strong><p align="LEFT">&#160;</p><font face="DIN-Regular" size="1"><p align="LEFT">&#160;</p><font face="DIN-Regular" size="1"><p align="LEFT">&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p></font></font>Wil je goed voorbereid naar de pabo-toelatingstoetsen? Doe dan mee aan het voorscholingsprogramma op De Kempel.<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Toelatingstoetsen%201617/Afbeelding%20toelatingstoetsen.PNG" width="396" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Symposium Evalueren om te leren12814717-11-2016 16:13:28http://www.kempel.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​‘Evalueren om te leren’ bevordert de zelfregulering en de motivatie van leerlingen. Op 14 december worden resultaten van onderzoek naar deze veelbelovende aanpak gepresenteerd. Schrijf nu in voor het symposium!</p><p>Steeds meer scholen geven leerlingen regie over hun eigen leerproces. De aanname is dat dit de motivatie en het leren ten goede komt. Voor veel leraren is het een uitdaging om deze aanpak te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk. </p><p>De scholen die betrokken waren bij het onderzoek, presenteren voorbeelden en materialen uit hun eigen praktijk. Het project leverde een handzame 'Toolbox Denken om te leren' op. Het symposium op 14 december vindt plaats in Meettocreate (tegenover het hoofdgebouw) en duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.</p><p>Inschrijven kan hieronder. De uiterste inschrijfdatum is&#160;6 december 2016.</p><p>&#160;</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read ec62a2f6-35bb-44f6-9690-b05699ffc419" id="div_ec62a2f6-35bb-44f6-9690-b05699ffc419" unselectable="on"></div><div id="vid_ec62a2f6-35bb-44f6-9690-b05699ffc419" unselectable="on" style="display&#58;none;"></div></div>​‘Evalueren om te leren’ bevordert de zelfregulering en de motivatie van leerlingen. Op 14 december worden resultaten van onderzoek naar deze veelbelovende aanpak gepresenteerd. Schrijf nu in voor het symposium!<img alt="" src="/Actueel/Nieuws/PublishingImages/Evalueren%20om%20te%20leren%202016/Evalueren%20om%20te%20leren.PNG" width="337" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Agenda

Lees hier ons magazine Dialoog!

29 november
Pleinconcert  (DT)
19.15-20.00 uur

1 december
Pleinconcert (VT
12.00-12.45 uur 

14 december
Conferentie Krachtig Onderwijs

15 december
Gala

22 december
Kerstviering
12.00-12.45 uur

26 december - 6 januari
Kerstvakantie 

17 januari en 22 maart
Voorbereiding toelatingstoetsen (Geschiedenis)

24 januari en 23 maart
Voorbereiding toelatingstoetsen
(Natuur en Techniek)

31 januari en 21 maart
Voorbereiding toelatingstoetsen
(Aardrijkskunde)

 

 

Agenda

Blog

 

 

Scharrelscholen 1185965-4-2016 20:39:06324http://www.kempel.nl/Actueel/Blog/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/Actueel/Blog/PublishingImages/scharrelscholen/scharrelscholen.jpg?RenditionID=1" width="100" style="BORDER&#58;0px solid;" />Op een prachtige voorjaarsochtend rijd ik in een door zon overgoten landschap van Zevenaar naar Doesburg.

 Volg ons op