Aanmelden

Goed onderwijs is geen vaststaand gegeven. Nieuwe inzichten vragen om een continu proces van ontwikkeling. Het Kempelonderzoekscentrum (KOC) is daarin een belangrijke schakel.

Het KOC heeft als doel onderwijs te ontwikkelen door praktijkgericht onderzoek. Door het onderzoeken van de dagelijkse onderwijspraktijk worden nieuwe inzichten verworven, gedeeld en toegepast. Hier zijn lerarenopleiders, leraren en aanstaande leraren (studenten) nauw bij betrokken.

Regelmatig vragen universitaire studenten of ze hun stage en onderzoek op onze lerarenopleiding mogen uitvoeren. Dat kan zeker. Je stage is op de lerarenopleiding zelf, terwijl je je onderzoeksonderwerp in samenspraak met de opleiding doorgaans kunt kiezen binnen een van de drie onderstaande onderzoekslijnen. Voor up-to-date informatie kun je de Stage-en/of onderzoeksmogelijkheden downloaden.

Binnen het KOC onderscheiden we drie onderzoekslijnen:

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

Betekenisvol Leren Onderwijzen (BLO) geeft richting aan onderzoek naar diverse een- en meerjarige onderwerpen zoals Onderzoek in de opleiding, Kwaliteitsindicatoren van Samen (academisch) opleiden en Teachers as change agents. De onderzoeken dragen bij aan het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs voor de lerarenopleiding en de basisscholen.
De onderzoekslijn BLO staat onder leiding van dr. Jeannette Geldens.

Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs
Deze onderzoekslijn richt zich op het toepassen van Beoordelen om te Leren (Assessment for Learning) in de dagelijkse praktijk van de basisschool. Deze toepassing wordt ondersteund door het opleiden van studenten, het professionaliseren van leraren en het ontwikkelen van een praktische procedure voor leraren en leerlingen.
De onderzoekslijn EBO staat onder leiding van dr. Jos Castelijns.

Persoonlijk Meesterschap
Het KOC is nauw betrokken bij het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Beide lectoren fungeren als projectleiders bij praktijkgericht onderzoek met betrekking tot Persoonlijk Meesterschap voor onderwijs, jeugdzorg en opleiding.
Voor onderwerpen en producten zie website CEPM.

 

 

 

 

 
Onderzoekskaders Hogeschool de Kempel

Validatie kwaliteitszorg
Beleidskaders
Gedragscode
Publicatie- en presentatiebeleid
Stage-en/of onderzoeksmogelijkheden