Aanmelden

Sinds 2013 participeert het KOC in de projecten van het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Vanaf 1 januari 2017 zijn deze projecten ondergebracht binnen de Radiant Lerarenopleidingen. 

De volgende projecten zijn onderscheiden:

Professionele identiteitsspanningen (vanuit het Broaden en Buildmodel)

Leraren als change agents

Een leraar blijf je altijd (Professionele dialoogvormen) 

Professionele dialoog (Leergemeenschappen)

Professionele dilemma's van opleiders