Aanmelden

​Het lectoraat Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs wil een bijdrage leveren aan het toepassen van ‘Beoordelen om te Leren’ in het primair basisonderwijs.  Deze bijdrage krijgt vorm in twee deelprojecten:

  1.  een professionaliseringstraject Beoordelen om te Leren voor basisschoolleraren en schoolleiders
    Aan dit traject, waaraan verschillende gastsprekers bijdragen leveren, kunnen ook pabo-docenten en studenten deelnemen.

  2. een procedure voor Beoordelen om te Leren voor basisscholen Deze procedure wordt ondersteund door een digitaal leerlingportfolio.

Vervolg

De eerste lectoraatsperiode van vier jaar werd op 7 januari 2015 afgesloten met het symposium Eigentijds beoordelen. De focus lag in deze vier jaar op het basisonderwijs. Het lectoraat EBO gaat verder op de ingeslagen weg. Scholen worden verder ondersteund en studenten worden begeleid. Maar daarnaast richt het lectoraat de aandacht op de toepassing van Beoordelen om te Leren in de opleiding zelf. Docenten van Hogeschool de Kempel gaan ervaring opdoen met het geven van feed up, feed back en feed forward aan hun studenten. Het doel daarvan is de studenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling naar startbekwaam leraar. De docenten laten zo zelf ook zien wat Beoordelen om te leren in de praktijk inhoudt.

 

Professionaliseringstraject

Beoordelingsprocedure basisschool

Symposium Eigentijds beoordelen

Mission Hill Boston