Aanmelden

​Het lectoraat ontwikkelt een curriculum ‘Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs’. Het doel hiervan is studenten op te leiden tot competente beoordelaars van de ontwikkeling en het leren van basisschoolleerlingen. In het te ontwikkelen curriculum staan twee begrippen centraal: Beoordelen van het Leren en Beoordelen om te Leren.

Hoewel beide aspecten van belang zijn, zal in het curriculum het zwaartepunt liggen op Beoordelen om te Leren. Meer specifiek zal hierin een accent worden gelegd op de assessment van cognitief-motivationele aspecten van leren, zoals motivatie, verwachtingen, leerstrategieën, en attributies van leerresultaten.

Pabo-curriculum