Aanmelden

​Dagelijks beoordelen leraren het leren van leerlingen. Ze doen dat vaak zonder dat ze er zelf erg in hebben. Zoals juf Anne die merkt dat Sophie erg zijn best doet bij een aardrijkskundeopdracht. Zij complimenteert haar en zegt: ‘ Je hebt tot nu toe alles goed. Ik denk dat als je zo door gaat, je straks alle vragen goed hebt.’ Juf Marleen vraagt haar leerlingen de presentatie van Thomas te beoordelen aan de hand van een beoordelingsformulier dat ze samen met de groep heeft gemaakt. Deze leraren passen Beoordelen om te Leren toe om hun leerlingen verder te helpen in hun leerproces.  

Beoordelen om te leren

Beoordelen om te Leren (of ‘Assessment for Learning’) is ‘… the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go and how best to get there.’ (Assessment Reform Group, 2002, p. 2). Bij Beoordelen om te Leren verzamel en interpreteer je - tijdens de les – informatie over het leren van leerlingen met de bedoeling die te gebruiken om leerlingen verder te helpen.

Beoordelen om te Leren vindt plaats in de interacties die je hebt met leerlingen (feedback), in gesprekken tussen leerlingen (peer-assessment) en via reflectie op het eigen leren door de leerling zelf (self-assessment). Vaak worden daar leerlingportfolio’s bij gebruikt.

Waarom dit lectoraat?

Functies van beoordelen