Aanmelden

Onderzoekslijn
De onderzoekslijn Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving (BLO) vormt de focus voor onze ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten.

Hogeschool de Kempel wil via deze onderzoekslijn betekenisvol onderwijs ontwikkelen in de werkplekleeromgeving waarin zij samen met basisscholen aanstaande leraren opleidt voor de toekomst.

Het gaat om het initiëren, stimuleren, coördineren en ondersteunen van onderwijsontwikkeling en van onderwijsonderzoek op en vanuit De Kempel.

Duurzame inbedding  

Hogeschool de Kempel kiest voor een duurzame inbedding van praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleiding.

De doelen van deze algemene opdracht zijn gebaseerd op de uitdagingen en speerpunten van het Instellingsplan 2012-2017 van Hogeschool de Kempel.

De beoogde ontwikkeling en innovatie door onderzoek is beschreven in het onderzoeksplan Betekenisvol Leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving.

 

Onderzoeksplan BLO

Boek BLO

Boekrecensie BLO

Bundel BLO

Ppt BLO